Rozhodnutia

Rozhodnutie 20/2018

č. k. 20/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry, – ...

Viac

Rozhodnutie 19/2018

č. k. 19/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 19/2018 na svojom zasadnutí dňa 13.decembra 2018 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 18/2018

č. k. 18/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry – ...

Viac

Rozhodnutie 17/2018

č. k. 17/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 17/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti ...

Viac

Zastavenie konania 16/2018

č. k. 16/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 10. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B, MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa si platí kampaň cez spriatelenú firmu. Robí to ako Kiska“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 ...

Viac

Rozhodnutie 15/2018

č. k. 15/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz – podpredseda, LL.M., Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry vo veci vedenej pod č. k. 15/2018 na svojom zasadnutí ...

Viac

Zastavenie konania 14/2018

č. k. 14/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 1. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B., MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa v Starom Meste kandiduje ako nezávislý. V Smere nevedia, že už nie je členom“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej ...

Viac

Rozhodnutie 13/2018

č. k. 13/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 12/2018

č. k. 12/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 11/2018

č. k. 11/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 11/2018 ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!