Rozhodnutia

Rozhodnutie 03/2019

č. k. 03/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry dňa 3. decembra 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady ...

Viac

Rozhodnutie 02/2019

č. k. 02/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 02/2019 na zasadnutí dňa 03. decembra 2019 o ...

Viac

Rozhodnutie 01/2019

č. k. 01/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Valér Kot na zasadnutí 12. marca 2019 rozhodla o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku ...

Viac

Rozhodnutie 23/2018

č. k. 23/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 23/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti ...

Viac

Zastavenie konania 22/2018

č. k. 22/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol doručený podnet zo dňa 7. decembra 2018 od navrhovateľky PaedDr. D.P. z Humenného, týkajúci sa porušenia zásad novinárskej etiky v článku „ Ide Pipákovi o Humenné alebo len o svoju rodinu?“ publikovanom v nezávislom regionálnom týždenníku PODVIHORLATSKÉ noviny č. 41, z 8. 10. 2018. Predmetný podnet bol zaevidovaný pod číslom ...

Viac

Rozhodnutie 21/2018

č. k. 21/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 21/2018 na zasadnutí dňa 12. 03. 2019 o sťažnosti navrhovateľa Mgr. I. Ž., Komárňanská ...

Viac

Rozhodnutie 20/2018

č. k. 20/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry, – ...

Viac

Rozhodnutie 19/2018

č. k. 19/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 19/2018 na svojom zasadnutí dňa 13.decembra 2018 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 18/2018

č. k. 18/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry – ...

Viac

Rozhodnutie 17/2018

č. k. 17/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 17/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!