Rozhodnutia

Rozhodnutie 05/2021

č. k. 05/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Valér Kot a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 05/2021 na zasadnutí dňa 24. 11. 2021 ...

Viac

Rozhodnutie 04/2021

č. k. 04/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ildikó Nagyová vo veci vedenej pod č. k. 04/2021 v hlasovaní dňa 10. 11. 2021 o sťažnosti Ing. Petra G., ...

Viac

Rozhodnutie 03/2021

č. k. 03/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Valér Kot a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 03/2021 na zasadnutí dňa 24. 11. 2021 ...

Viac

Rozhodnutie 02/2021

č. k. 02/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., vo veci vedenej pod č. k. 2/2021, hlasovaním per rollam zo dňa 11. 01. 2022 v súlade s § 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku ...

Viac

Rozhodnutie 01/2021

č. k. 01/2021 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Mgr. Valér Kot, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. pod č. k. 01/21 na zasadnutí 24. novembra 2021 vo veci podnietenej Karolom H., ...

Viac

Rozhodnutie 09/2020

č. k. 09/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – vo veci vedenej pod sp. zn. 09/2020 na zasadnutí dňa 22. júna 2021 ...

Viac

Rozhodnutie 08/2020

č. k. 08/2020 Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 8 bod 3. o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky pani T.F. z K., týkajúci sa okamžitého odstránenia článku z archívu VASÁRNAP/Új Szó vydavateľa DUEL-PRESS, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava. rozhodla takto: Konanie zastavuje. Odôvodnenie TR SR začala ...

Viac

Rozhodnutie 07/2020

č. k. 07/2020 Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR §8 bod 3. o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky pani T.F. z K. , týkajúci sa okamžitého odstránenia článku z archívu MY NITRA – SME, vydavateľstva PETIT PRESS, a.s., Sládkovičova 1, 940 01 ...

Viac

Rozhodnutie 06/2020

č. k. 06/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2020 na zasadnutí dňa 22.júna 2021o sťažnosti Ing. P.K., z Košíc proti ...

Viac

Rozhodnutie 05/2020

č. k. 05/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 05/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!