Rozhodnutia

Rozhodnutie 03/2020

č. k. 03/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot, vo veci vedenej pod č. k. 3/2020 na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 o sťažnosti navrhovateľa Františka Á., poslanca ...

Viac

Rozhodnutie 02/2020

č. k. 02/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 02/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 v konaní začatom podľa § 1 ods. 2 ...

Viac

Rozhodnutie 01/2020

č. k. 01/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 01/2020 na zasadnutí dňa 21.10.2020 o sťažnosti JUDr. P. zo ...

Viac

Rozhodnutie 06/2019

  č. k. 06/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ivana Potočňáková vo veci sťažnosti, č. 6/2019 na zasadnutí dňa 25. 2. 2020 o návrhu navrhovateľky M.R. trvale bytom Veľký Šariš, proti odporcovi denník Korzár, ktorého vydavateľom ...

Viac

Rozhodnutie 05/2019

  č. k. 05/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec rozhodla dňa 16. 12. 2019 na základe hlasovania svojich členov o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. ...

Viac

Rozhodnutie 04/2019

č. k. 04/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD. dňa 16. 12. 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej ...

Viac

Rozhodnutie 03/2019

č. k. 03/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry dňa 3. decembra 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady ...

Viac

Rozhodnutie 02/2019

č. k. 02/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 02/2019 na zasadnutí dňa 03. decembra 2019 o ...

Viac

Rozhodnutie 01/2019

č. k. 01/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Valér Kot na zasadnutí 12. marca 2019 rozhodla o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku ...

Viac

Rozhodnutie 23/2018

č. k. 23/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 23/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!