Rozhodnutia

Rozhodnutie 06/2018

č. k. 06/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 06/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Zastavenie konania 05/2018

č. k. 05/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bol dňa 20. apríla 2018 elektronicky doručený podnet p. K.K. z Bratislavy, na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa titulku článku na www.adam.cas.sk, vydavateľa Ringier Axel Springer Slovakia a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Dňa 21. 5. 2018 TR SR zaslala výzvu vydavateľovi so žiadosťou, aby ...

Viac

Rozhodnutie 04/2018

č. k. 04/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 04/2018 ...

Viac

Rozhodnutie 03/2018

č. k. 03/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Alena Pániková, Mgr. Valér Kot pod č. k. 03/2018 na zasadnutí 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa K.L. z Michaloviec z 1. februára 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 02/2018

č. k. 02/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 02/2018 na zasadnutí dňa 13. 03. 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 01/2018

č. k. 01/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. ...

Viac

Rozhodnutie 10/2017

č. k. 10/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot pod č. k. 10/2017 na zasadnutí dňa 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 ...

Viac

Rozhodnutie 09/2017

č. k. 09/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Ing. Ivan Podstupka, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 9/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017 o návrhu navrhovateľky PaedDr. A. R., Stálicová 3, ...

Viac

Rozhodnutie 08/2017

č. k. 08/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Alena Pániková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 08/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017o sťažnosti navrhovateľa Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 ...

Viac

Rozhodnutie 07/2017

č. k. 07/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 07/2017 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti navrhovateľa ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!