Rozhodnutia

Rozhodnutie 10/2017

č. k. 10/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot pod č. k. 10/2017 na zasadnutí dňa 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 ...

Viac

Rozhodnutie 09/2017

č. k. 09/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Ing. Ivan Podstupka, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 9/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017 o návrhu navrhovateľky PaedDr. A. R., Stálicová 3, ...

Viac

Rozhodnutie 08/2017

č. k. 08/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Alena Pániková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 08/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017o sťažnosti navrhovateľa Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 ...

Viac

Rozhodnutie 07/2017

č. k. 07/2017 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 07/2017 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti navrhovateľa ...

Viac

Rozhodnutie 10/2014 (obnovené konanie)

č. k. 10/2014 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci obnovy konania vedenej pod č. 10/2014 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 06/2017

č. k. 06/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 06/2017 vo svojom hlasovaní „per rollam“ dňa 31.5.2017 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 05/2017

č. k. 05/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2017 na zasadnutí dňa 1. 3. 2017 o podnete Mgr. M. M., Štefánikova 828/10, ...

Viac

Rozhodnutie 04/2017

č. k. 04/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka v konaní vo veci vedenej pod č. k. 04/2017 na zasadnutí dňa 01.03.2017 o sťažnosti navrhovateľa M. ...

Viac

Rozhodnutie 03/2017

č. k. 03/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Ing. Ivan Podstupka , JUDr. Peter Kerecman, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 03/2017 na zasadnutí dňa 01. marca 2017 o sťažnosti navrhovateľa – Ing. J. ...

Viac

Rozhodnutie 02/2017

č. k. 02/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 02/2017 na zasadnutí dňa 1. marca 2017 o sťažnosti sťažovateľa Ing. V. Š., Palárikova ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!