Tlačové správy

Tlačová správa TR SR

89. zasadnutie TR SR dňa 6.12.2022. Na programe podnety: 03-05/2022.

Tlačová správa TR SR

88. zasadnutie TR SR dňa 11.5.2022 na programe podnety 01  a 02/2022 a diskusia k novej mediálnej legislatíve.

Tlačová správa TR SR

87. zasadnutie TR SR sa uskutoční formou on-line zasadnutia dňa 24.11.2021. Na programe sú podnety 01-07/2021.

Tlačová správa TR SR

86. zasadnutie TR SR formou videokonferencie dňa 22.6.2021. Na programe podnety 06/2020 a 09/2020.

Tlačová správa TR SR

85. zasadnutie TR SR vo forme videokonferencie dňa 21.10.2020. Na programe sú podnety 01-05/2020.

Tlačová správa TR SR

K prípadu súdneho sporu publicistu Michala Havrana považuje Tlačovo-digitálna rada SR a predseda Zboru zástupcov AONE za potrebné uviesť, s cieľom predísť nedorozumeniam aj v budúcnosti, nasledovné vyjadrenie:

Viac

84. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky dňa 25. 2. 2020.

84. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky dňa 25. 2. 2020. Na programe podnety z konca roka 2019.

Tlačová správa TR SR

Tlačovo-digitálna rada SR ako výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky SR v oblasti etickej samoregulácie novinárov vyzýva žurnalistov, editorov, redakcie, internetové portály a vydavateľov, aby aj v predvolebnom období rešpektovali etické princípy žurnalistiky.

Viac

83. zasadnutie TR SR dňa 3. decembra 2019

83. zasadnutie TR SR dňa 3. decembra 2019 v Dome novinárov na Župnom nám. 7.

82. zasadnutie TR SR dňa 12.marca 2019

82. zasadnutie TR SR dňa 12.marca 2019. Na programe sú podnety z konca roku 2018.

81. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

81. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční 13. decembra 2018.

Nová predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady SR

Na 80. zasadnutí TR SR si členovia Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky zvolili za predsedníčku Mgr. Alenu Pánikovú. Gratulujeme a želáme veľa úspechov!

80. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady SR

18. októbra 2018 o 13.00 hod. Na programe sú podnety 04/2018 – 13/2018.

79. zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady SR

13. marca 2018 o 13.00 hod. Na programe sú podnety: 10/2017, 01 – 03/2018.

Noví členovia Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Na 78. zasadnutí TR SR dňa 12. 12. 2017 bol za podpredsedu TR SR zvolený Ing. Ivan Podstupka. Z funkcie predsedu TR SR zo zdravotných dôvodov odstúpil pán Július Lőrincz, ktorému týmto vyslovujeme naše poďakovanie a vysoko oceňujeme jeho záslužnú a obetavú prácu pre TR SR. Na zasadnutí odovzdal predseda Zboru zástupcov AONE Marian Zima menovacie dekréty novým členom TR SR: Mgr. Alene Pánikovej, PaedDr. Pavlovi Múdremu a Mgr. Valérovi Kotovi, ktorí sa stali riadnymi členmi TR SR.

78. zasadnutie TR SR

78. zasadnutie TR SR – už za účasti nových členov sa uskutoční dňa 12.12.2017. Na programe sú okrem finalizácie úprav Štatútu a Rokovacieho poriadku  Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky podnety 08/2017 a 09/2017.

Noví členovia Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 schválil Zbor zástupcov AONE nových členov Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky.
Sú nimi: Alena Pániková, Pavol Múdry a Valér Kot. Novým členom TR SR srdečne gratulujeme!

77. zasadnutie TR SR dňa 12.9.2017.

Program: Ziadosť o obnovu konania 10/2014, 07/2017, novelizácia Rokovacieho poriadku a Štatútu TR SR.

Aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára

17. júna 2017 bola prijatá aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára.
Aktualizovanú verziu Etického kódexu novinára  – dôležitého nástroja Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky nájdete v časti Dokumenty. Prihlásiť sa k nemu môžete aj on-line.

Predstavujeme nové logo

Predstavujeme nové logo Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky:

76. zasadnutie TR SR

76 zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky  – dňa 01. 03. 2017.
Program: Sťažnosti 01-05/ 2017 a obnovené konanie 02/2015.

Reakcia Asociácie na ochranu novinárskej etiky a Tlačovej rady Slovenskej republiky na uznesenie parlamentného Výboru pre kultúru a médiá zo dňa 27.10.2016.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá na svojom zasadaní dňa 27.10.2016 prijal uznesenie k situácii v RTVS, v ktorom vyzval na dodržiavanie Etického kódexu novinárov, pričom v tejto súvislosti prostredníctvom svojho predsedu, poslanca NR SR Dušana Jarjabka, apeloval aj na Asociáciu na ochranu novinárskej etiky a Tlačovú radu SR.

Aj ked Asociácia na ochranu novinárskej etiky v SR (AONE) a jej výkonný orgán Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) koná výhradne na základe oficiálneho podnetu a v medziach stanov, považujeme za slušnosť odpovedať. Radi by sme predovšetkým chceli zdôrazniť, že AONE a jej výkonný orgán TR SR vždy stáli pevne na strane dodržiavania novinárskej etiky, ale aj proti snahe ovplyvňovať slobodu médií z akejkoľvek strany. Nikdy sa nebránili pomenovať skutočnosť v prípadoch kedy novinári pochybili, o čom svedči množstvo verejne dostupných príkladov. Vždy tomu však predchádzalo riadne vyšetrenie problematiky.

Pokiaľ pán poslanec Jarjabek alebo ktorýkoľvek iný občan chce podať oficiálnu žiadosť  na posúdenie porušenia alebo porušovania novinárskej etiky, môže tak kedykoľvek uskutočniť a podoprieť svoj podnet oficiálnymi publikáciami, článkami alebo príspevkami, v ktorých malo dôjsť k porušovaniu, medzi ktoré sa však nemôžu počítať nelegálne získané prepisy telefonických hovorov a iné neoveriteľné informácie z diskutabilných zdrojov.

Marian Zima
predseda Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky
Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky

75. zasadnutie TR SR

75. zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky v Dome novinárov – dňa 12.12.2016.
Program: Sťažnosti 09/2016-17/2016.

74. zasadnutie TR SR

74. zasadnutie Tlačovej Rady Slovenskej republiky dňa 29.júna 2016 v Dome novinárov, má aktuálne na programe sťažnosti : 04/2016 Mesto Prešov vs. denník Plus 1 deň, 05/2016 p. Eva Máziková vs. denník Plus 1 deň, 06/2016 Gymnázium Púchov vs. Púchovské noviny,07/2016 AK Illeš a spol. vs. Hospodárske noviny.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!