O nás

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) v oblasti etickej samoregulácie novinárov. TR SR rieši podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky, ale aj podnety týkajúce sa bránenia novinárom v prístupe k informáciám.

Dňa  17. 2. 2017 schválil zbor zástupcov AONE vstup najväčšieho združenia pôsobiaceho na slovenskeho digitálnom trhu – Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) do Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike. Vstupom nového člena reprezentujúceho digitálne médiá začal proces transformácie Tlačovej rady Slovenskej republiky na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky (TR SR).

Zakladaciu zmluvu Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), ktoré neskôr zmenilo názvy na Asociácia vydavateľov tlače a od roku 2019 na Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM. Asociáciu na ochranu novinárskej etiky riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po dvoch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia oboch organizácií pravidelne striedajú.

Tlačová rada bola konštituovaná v apríli 2002, mala šesť členov – v súlade so schváleným štatútom – osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Neskôr sa z praktických dôvodov počet členov rozšíril na deväť.

V rokoch 2002 – 2008 bol predsedom akademický maliar Miroslav Cipár, v rokoch 2008 – 2011 predsedala Rade JUDr. Zuzana Ďurišová. Podpredsedom bol Július Lörincz, ktorý sa stal v r. 2012 jej predsedom. V roku 2015 od 1. 7. 2015 do 7. 11. 2015 bol predsedom TR SR PhDr. Michal Arpáš. Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 15. výročia vzniku AONE a TR SR dňa 23.mája 2016 bol za predsedu TR SR zvolený dlhoročný novinár, publicista a diplomat Július Lörincz, ktorý v tejto funkcii pôsobil do 12. 12. 2017. Dňa 18. 10. 2018 bola za predsedníčku TR SR zvolená Mgr. Alena Pániková – nositeľka ocenenia za mimoriadny prínos pri dodržiavaní a ochrane ľudských práv.

TR SR sa od svojho vzniku riadi Etickým kódexom novinára.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!