Rozhodnutia

Rozhodnutie 08/2023

č. k. 08/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot a Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 08/2023 na svojom zasadnutí ...

Viac

Rozhodnutie 07/2023

č. k. 07/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais pod č. k. 07/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Adama V. z Bratislavy vs. denník SME, vydavateľa ...

Viac

Rozhodnutie 06/2023

č. k. 06/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ján Golais pod č. k. 06/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky Ing. M.B. z Veľkej Lomnice, proti odporcovi obec Rakúsy, Rakúsy ...

Viac

Rozhodnutie 05/2023

č. k. 05/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Tomáš Kamenec a Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 05/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 v konaní o sťažnosti sťažovateľa : Mgr. J. ...

Viac

Rozhodnutie 04/2023

č. k. 04/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete Penta Investments Limited o.z. vo veci zverejneného článku vydavateľa, spoločnosti N Press, s.r.o. ...

Viac

Rozhodnutie 03/2023

č. k. 03/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 03/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa JUDr. D.K., PhD., zastúpeného advokátskou kanceláriou ...

Viac

Rozhodnutie 02/2023

č. k. 02/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 02/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľov JUDr. Dušana K., ...

Viac

Rozhodnutie 01/2023

č. k. 01/2023 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 01/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa : Mgr. Marek ...

Viac

Rozhodnutie 06/2022

č. k. 06/2022 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda a členovia Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2022 na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2022 v konaní ...

Viac

Rozhodnutie 05/2022

č. k. 05/2022 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení : Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák pod č. k. 05/2022 na zasadnutí dňa 6. decembra 2022 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorý sa ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!