Rozhodnutia

Rozhodnutie 11/2023

č. k. 11/2023Rozhodnutia Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v súvislosti s podnetom č. 11/2023 týkajúcim sa periodika MY regionálne noviny vydavateľstva Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra voči článku: „ V podzemnej garáži City Arény v Trnave zomrel starší muž, všade bolo plno krvi“ s perexom: Na mieste ...

Viac

Rozhodnutie 10/2023

č. k. 10/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod sp. zn. 10/2023 na svojom zasadnutí dňa ...

Viac

Rozhodnutie 09/2023

č. k. 09/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod sp. zn. 9/2023 na svojom zasadnutí dňa 27. 09. 2023 o sťažnosti navrhovateľov 1. ...

Viac

Rozhodnutie 08/2023

č. k. 08/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot a Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 08/2023 na svojom zasadnutí ...

Viac

Rozhodnutie 07/2023

č. k. 07/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais pod č. k. 07/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Adama V. z Bratislavy vs. denník SME, vydavateľa ...

Viac

Rozhodnutie 06/2023

č. k. 06/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ján Golais pod č. k. 06/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky Ing. M.B. z Veľkej Lomnice, proti odporcovi obec Rakúsy, Rakúsy ...

Viac

Rozhodnutie 05/2023

č. k. 05/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Tomáš Kamenec a Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 05/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 v konaní o sťažnosti sťažovateľa : Mgr. J. ...

Viac

Rozhodnutie 04/2023

č. k. 04/2023Rozhodnutia Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete Penta Investments Limited o.z. vo veci zverejneného článku vydavateľa, spoločnosti N Press, s.r.o. ...

Viac

Rozhodnutie 03/2023

č. k. 03/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 03/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa JUDr. D.K., PhD., zastúpeného advokátskou kanceláriou ...

Viac

Rozhodnutie 02/2023

č. k. 02/2023Rozhodnutia Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 02/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľov JUDr. Dušana K., ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!