č. k. 11/2023Rozhodnutia

Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v súvislosti s podnetom č. 11/2023 týkajúcim sa periodika MY regionálne noviny vydavateľstva Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra voči článku: „ V podzemnej garáži City Arény v Trnave zomrel starší muž, všade bolo plno krvi“ s perexom: Na mieste zasahovali záchranári a policajti s použitím fotografie, ktorá zjavne autenticky zobrazovala miesto úmrtia dotknutej osoby po zásahu záchranných zložiek uverejnenom v MY Trnava dňa 17. 11. 2023, vzhľadom na skutočnosť, že šéfredaktor predmetného periodika zareagoval na zaslanú výzvu TR SR – v redakcii upravili titulok a perex a vymenili hlavnú fotografiu tak, aby to bolo v súlade s Etickým kódexom novinára

som rozhodla takto:

Zastavujem týmto konanie č. 11/2023 a vykonané nápravy v článku: https://mytrnava.sme.sk/c/23245391/v-podzemnej-garazi-city-areny-v-trnave-zomrel-starsi-muz-vsade-bolo-vela-krvi.html. považujem za dostačujúce.


V Bratislave dňa 6. decembra 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR