Rozhodnutia

Rozhodnutie 01/2023

č. k. 01/2023 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 01/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa : Mgr. Marek ...

Viac

Rozhodnutie 06/2022

č. k. 06/2022 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda a členovia Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2022 na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2022 v konaní ...

Viac

Rozhodnutie 05/2022

č. k. 05/2022 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení : Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák pod č. k. 05/2022 na zasadnutí dňa 6. decembra 2022 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorý sa ...

Viac

Rozhodnutie 04/2022

č. k. 04/2022 Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec dňa 6. 12. 2022 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ...

Viac

Rozhodnutie 03/2022

č. k. 03/2022 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 03/2022 na svojom zasadnutí dňa 6.decembra 2022 o sťažnosti navrhovateľa JUDr. Jozef B., bytom ...

Viac

Rozhodnutie 02/2022

č. k. 02/2022 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Ján Golais a JUDr.Ľubomír Zlocha, PhD., vo veci vedenej pod č. k. 02/2022 na svojom zasadnutí dňa 11. 05. 2022 ...

Viac

Rozhodnutie 01/2022

č. k. 01/2022 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 01/2022 na zasadnutí dňa 11. 5. 2022 v konaní ...

Viac

Rozhodnutie 08/21

č. k. 08/2021 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda Mgr. Ivana Potočňáková, podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. v konaní vedenom pod č. 08/2021 hlasovaním per rollam dňa 2.marca 2022 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa ...

Viac

Rozhodnutie 07/2021

č. k. 07/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. a Mgr. Valér Kot, vo veci vedenej pod č. k. 7/2021 na svojom zasadnutí dňa ...

Viac

Rozhodnutie 06/2021

č. k. 06/2021 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Valér Kot a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 06/2021 na zasadnutí dňa 24. 11. 2021 ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!