Rozhodnutia

Rozhodnutie 03/2015

č. k. 03/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení: členovia JUDr. Eduard Bárány, JUDr. Peter Kerecman, Mgr. Tomáš Kamenec a JUDr. Andrej Schwarz na zasadnutí 01.07.2015 o sťažnosti č. k. 03/2015 navrhovateľa Obec Veľká Lomnica proti odporcovi OZ Veľká Lomnica ako vydavateľovi Novín Veľkej Lomnice na článok „Ľuboš Farkaš: Aj ...

Viac

Rozhodnutie 02/2015

č. k. 02/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľov : J. J., Pod ...

Viac

Rozhodnutie 01/2015

č. k. 01/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení členovia Eduard Bárány, Peter Kerecman, Tomáš Kamenec a Andrej Schwarz vo veci vedenej pod č. k. 01/2015 na zasadnutí dňa 1.7.2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., proti odporcovi mesačník Pezinčan podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!