Rozhodnutia

Rozhodnutie 10/2015

č. k. 10/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány,DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 10/2015 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti mesta Žilina predloženej prostredníctvom navrhovateľa primátora mesta Ing. I. ...

Viac

Rozhodnutie 09/2015

č. k. 09/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 09/ 2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., Pezinok proti odporcovi denníku Plus Jeden deň, vydávanom Spoločnosťou 7 plus, s.r.o., podľa ...

Viac

Rozhodnutie 08/2015

č. k. 08/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 08/2015 na zasadnutí dňa 23. mája 2016 o sťažnosti navrhovateľky K. H., Miestny úrad ...

Viac

Rozhodnutie 07/2015

č. k. 07/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman, Ivana Potočňáková vo veci vedenej pod č. k. 7/2015 na zasadnutí dňa 7. 12. 2015 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Prešov, proti odporcovi denníku Prešovský večerník, ktorého vydavateľom je Privatpress, s. r. o., ...

Viac

Rozhodnutie 06/2015

č. k. 06/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 06/2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti sťažovateľa mesto Žilina proti odporcovi týždenníku Žilinský večerník, vydávanom spoločnosťou Publishing House, a.s., podľa §8 ods. 6 ...

Viac

Rozhodnutie 05/2015

č. k. 05/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Tomáš Kamenec, Peter Kerecman, Ivana Potočňáková a Andrej Schwarz – podpredseda vo veci vedenej pod por. č. 5/2105 na zasadnutí dňa 7. 12. 2015 o sťažnosti Denníka N, ktorého vydavateľom je N Press, s. r. o. Jarošova 1, Bratislava a sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 04/2015

č. k. 04/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 04/ 2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľa Ing. Mária B. Veľká Lomnica proti odporcovi týždenník NOVINY VEĽKEJ LOMNICE, vydávanými Občianskym združením Veľká ...

Viac

Rozhodnutie 03/2015

č. k. 03/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení: členovia JUDr. Eduard Bárány, JUDr. Peter Kerecman, Mgr. Tomáš Kamenec a JUDr. Andrej Schwarz na zasadnutí 01.07.2015 o sťažnosti č. k. 03/2015 navrhovateľa Obec Veľká Lomnica proti odporcovi OZ Veľká Lomnica ako vydavateľovi Novín Veľkej Lomnice na článok „Ľuboš Farkaš: Aj ...

Viac

Rozhodnutie 02/2015

č. k. 02/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľov : J. J., Pod ...

Viac

Rozhodnutie 01/2015

č. k. 01/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení členovia Eduard Bárány, Peter Kerecman, Tomáš Kamenec a Andrej Schwarz vo veci vedenej pod č. k. 01/2015 na zasadnutí dňa 1.7.2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., proti odporcovi mesačník Pezinčan podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!