Rozhodnutia

Rozhodnutie 05/2016

č. k. 05/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa N. M., Bellova 57, ...

Viac

Rozhodnutie 04/2016

č. k. 04/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka pod č. k. 04/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Prešov v zastúpení Ing. A. T., primátorkou, Hlavná 73, ...

Viac

Rozhodnutie 03/2016

č. k. 03/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 03/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti navrhovateľa Mgr. M. ...

Viac

Rozhodnutie 02/2016

č. k. 02/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 02/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 01/2016

č. k. 01/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány,DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 01/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti navrhovateľa primátora mesta Žilina Ing. I. Ch., Námestie obetí ...

Viac

Rozhodnutie 11/2015

č. k. 11/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 11/2015 na zasadnutí dňa 23. mája 2016 o ...

Viac

Rozhodnutie 10/2015

č. k. 10/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány,DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 10/2015 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti mesta Žilina predloženej prostredníctvom navrhovateľa primátora mesta Ing. I. ...

Viac

Rozhodnutie 09/2015

č. k. 09/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 09/ 2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľa Vladislava M., Pezinok proti odporcovi denníku Plus Jeden deň, vydávanom Spoločnosťou 7 plus, s.r.o., podľa ...

Viac

Rozhodnutie 08/2015

č. k. 08/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 08/2015 na zasadnutí dňa 23. mája 2016 o sťažnosti navrhovateľky K. H., Miestny úrad ...

Viac

Rozhodnutie 07/2015

č. k. 07/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman, Ivana Potočňáková vo veci vedenej pod č. k. 7/2015 na zasadnutí dňa 7. 12. 2015 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Prešov, proti odporcovi denníku Prešovský večerník, ktorého vydavateľom je Privatpress, s. r. o., ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!