Tlačová správa TR SR

Tlačovo-digitálna rada SR ako výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky SR v oblasti etickej samoregulácie novinárov vyzýva žurnalistov, editorov, redakcie, internetové portály a vydavateľov, aby aj v predvolebnom období rešpektovali etické princípy žurnalistiky.

V kontexte medializovaných prípadov neštandardného prístupu viacerých médií, ktoré sú v rozpore s mravnými a hodnotovými štandardmi novinárskej práce, upozorňujeme na Etický kódex novinára https://trsr.sk/wp-content/uploads/Eticky_kodex.pdf, zvlášť na jeho časť III. Novinár a verejnosť, články 9. a 16.:

Dôrazne vyzývame aktérov mediálneho prostredia, aby postupovali profesionálne a v súlade s etickými princípmi s dôrazom na zodpovednosť voči čitateľovi, divákovi a spoločnosti.

V Bratislave, 21. februára 2020

Alena Pániková
predsedníčka TR SR

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!