Rozhodnutia

Rozhodnutie 07/2020

č. k. 07/2020 Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR §8 bod 3. o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky pani T.F. z K. , týkajúci sa okamžitého odstránenia článku z archívu MY NITRA – SME, vydavateľstva PETIT PRESS, a.s., Sládkovičova 1, 940 01 ...

Viac

Rozhodnutie 06/2020

č. k. 06/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2020 na zasadnutí dňa 22.júna 2021o sťažnosti Ing. P.K., z Košíc proti ...

Viac

Rozhodnutie 05/2020

č. k. 05/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 05/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – ...

Viac

Rozhodnutie 04/2020

č. k. 04/2020 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák pod č. k. 04/2020 na zasadnutí dňa 21. októbra 2020 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Mgr. Jána ...

Viac

Rozhodnutie 03/2020

č. k. 03/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot, vo veci vedenej pod č. k. 3/2020 na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 o sťažnosti navrhovateľa Františka Á., poslanca ...

Viac

Rozhodnutie 02/2020

č. k. 02/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 02/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 v konaní začatom podľa § 1 ods. 2 ...

Viac

Rozhodnutie 01/2020

č. k. 01/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 01/2020 na zasadnutí dňa 21.10.2020 o sťažnosti JUDr. P. zo ...

Viac

Rozhodnutie 06/2019

  č. k. 06/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ivana Potočňáková vo veci sťažnosti, č. 6/2019 na zasadnutí dňa 25. 2. 2020 o návrhu navrhovateľky M.R. trvale bytom Veľký Šariš, proti odporcovi denník Korzár, ktorého vydavateľom ...

Viac

Rozhodnutie 05/2019

  č. k. 05/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec rozhodla dňa 16. 12. 2019 na základe hlasovania svojich členov o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. ...

Viac

Rozhodnutie 04/2019

č. k. 04/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD. dňa 16. 12. 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!