Rozhodnutia

Rozhodnutie 01/2020

č. k. 01/2020 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 01/2020 na zasadnutí dňa 21.10.2020 o sťažnosti JUDr. P. zo ...

Viac

Rozhodnutie 06/2019

  č. k. 06/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ivana Potočňáková vo veci sťažnosti, č. 6/2019 na zasadnutí dňa 25. 2. 2020 o návrhu navrhovateľky M.R. trvale bytom Veľký Šariš, proti odporcovi denník Korzár, ktorého vydavateľom ...

Viac

Rozhodnutie 05/2019

  č. k. 05/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec rozhodla dňa 16. 12. 2019 na základe hlasovania svojich členov o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. ...

Viac

Rozhodnutie 04/2019

č. k. 04/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD. dňa 16. 12. 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej ...

Viac

Rozhodnutie 03/2019

č. k. 03/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry dňa 3. decembra 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady ...

Viac

Rozhodnutie 02/2019

č. k. 02/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 02/2019 na zasadnutí dňa 03. decembra 2019 o ...

Viac

Rozhodnutie 01/2019

č. k. 01/2019 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Valér Kot na zasadnutí 12. marca 2019 rozhodla o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku ...

Viac

Rozhodnutie 23/2018

č. k. 23/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 23/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti ...

Viac

Zastavenie konania 22/2018

č. k. 22/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol doručený podnet zo dňa 7. decembra 2018 od navrhovateľky PaedDr. D.P. z Humenného, týkajúci sa porušenia zásad novinárskej etiky v článku „ Ide Pipákovi o Humenné alebo len o svoju rodinu?“ publikovanom v nezávislom regionálnom týždenníku PODVIHORLATSKÉ noviny č. 41, z 8. 10. 2018. Predmetný podnet bol zaevidovaný pod číslom ...

Viac

Rozhodnutie 21/2018

č. k. 21/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 21/2018 na zasadnutí dňa 12. 03. 2019 o sťažnosti navrhovateľa Mgr. I. Ž., Komárňanská ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!