č. k. 05/2021

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Valér Kot a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 05/2021 na zasadnutí dňa 24. 11. 2021 v konaní začatom z vlastného podnetu proti odporcom 1/ portál Startitup prevádzkovaný STARTITUP, s. r. o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, 2/ denník Nový čas vydávaný FPD Media, a. s., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, 3/ Konzervatívny denník Postoj, vydávaný POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11, 811 04, Bratislava podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky

rozhodla takto:

Uverejnením článku „Len 16-ročná atlétka v balerínkach Annamária H. [uvedené celé priezvisko] je tehotná. Jej mama chce, aby podstúpila interrupciu“ autorky Z. J. na portáli Startitup dňa 12. 8. 2021 (https://www.startitup.sk/atletka-v-balerinkach-to-nebude-mat-lahke-sportovu-karieru-bude-musiet-odlozit-bokom-je-tehotna/) k porušeniu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 6 Etického kódexu novinára, došlo.
Uverejnením článku „Annamária, ktorá len nedávno oslávila 16. narodeniny, šokuje: Bežkyňa v balerínkach je tehotná!“ na internetovom portáli čas.sk denníka Nový čas dňa 12. 8. 2021 (https: //www.cas.sk/clanok/2574977/annamaria-ktora-len-nedavno-oslavila-16-narodeniny-sokuje-bezkyna-v-balerinkach-je-tehotna/) k porušeniu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 5, 6 Etického kódexu novinára, došlo.
Uverejnením článku Talentovaná mladučká Annamária je tehotná. Ilúzia sa skončila?“ autorky E. Čobejovej v Konzervatívnom denníku Postoj dňa 12. 8. 2021 (https://www.postoj.sk/v-skratke/3208/talentovana-mladucka-annamaria-je-tehotna-iluzia-sa-skoncila) k porušeniu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 6 Etického kódexu novinára, došlo.
Nad postupom portálu čas.sk a Konzervatívneho denníka Postoj vyslovujezne pokojenie.
Prevádzkovateľa portálu Startitup upozorňuje na porušenie novinárskej etiky.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol 12. augusta 2021 doručený podnet na začatie konania o porušení Etického kódexu novinára, ku ktorému malo dôjsť konaním odporcov vo veci informovania o tehotenstve a zvažovaní interrupcie v prípade šestnásťročnej športovkyne. V podnete boli označené tri články uverejnené odporcami, ktorými malo dôjsť k porušeniu Etického kódexu novinára, tak ako sú tieto uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa názoru podávateľky podnetu ich uverejnením došlo k hrubému a opakovanému porušeniu Etického kódexu novinára, pretože predmetom článkov bolo zverejnenie citlivých informácií intímneho charakteru týkajúcich sa sexuálneho života a reprodukčného zdravia maloletého (16. ročného) dieťaťa, ktoré boli zverejnené s celým menom, adresou a fotkami dieťaťa, teda údajmi dieťa stotožňujúcimi. Tento postup je neprípustný, bez ohľadu na to, či ide o športovkyňu, alebo nie. Status športovkyne, teda nie verejne činnej osoby, nedáva médiám právo porušovať súkromie maloletej osoby tak hrubým spôsobom. Podávateľka podnetu poukázala aj na spôsob, akým boli zjavne informácie získané. Maloletá osoba nemôže dať platný súhlas na zverejnenie takýchto informácií a pokiaľ boli tieto informácie získané z jej okolia, alebo dokonca priamo od jej rodiny alebo zákonného zástupcu, ich zverejnenie je v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa, keď svojim charakterom môžu ohroziť zdravý vývoj, duševný a emociálny stav dieťaťa a zasiahnuť do jeho cti a dobrej povesti. Navyše v tomto prípade je zjavné, že zákonný zástupca maloletej aj samotná maloletá sú osoby, ktoré z dôvodu svojho postavenia, sociálnej príslušnosti a vzdelania nemajú skúsenosť s komunikáciou s novinármi a neuvedomujú si dôsledky svojho konania a zároveň sú v zložitej životnej situácii. Získavanie a zverejňovanie tak intímnych informácií o nich sa teda nemohlo udiať s platným a zákonným súhlasom, bolo zneužitím ich tiesne a nevedomosti. Navyše tu zjavne chýba aj verejný záujem, ktorý by autorov článkov oprávňoval zisťovať informácie priamo od maloletej ako to urobil napr. Nový čas („Rozišli sme sa, má inú frajerku,“ povedala smutne mladá atlétka) a takýto verejný záujem neexistuje ani ako ospravedlnenie porušenia súkromia a oprávnených záujmov maloletej a jej rodiny, ktorých dôvera bola zjavne medializovaním rôznych citlivých súkromných informácií zneužitá. Podľa názoru podávateľky podnetu tak došlo k poručeniu čl. IV ods. 1, čl. V ods. 4, 5, 6 Etického kódexu novinára.

Rada po oboznámení sa s podnetom rozhodla podľa § 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „rokovací poriadok“) začať v rozsahu podnetu konanie proti odporcom.

Tlačová rada o začatí konania rozhodla po tom, čo sa oboznámila s predmetnými článkami:

Odporca Startitup zverejnil dňa 12. 8. 2021 pod názvom článok „Len 16-ročná atlétka v balerínkach Annamária H. [uvedené celé priezvisko] je tehotná. Jej mama chce, aby podstúpila interrupciu“ článok autorky Z. J., v ktorom bolo uvedené: „Talentovaná športovkyňa Annamária, ktorá vyhrala bežeckú súťaž v balerínkach, čelí veľkej životnej skúške. Jej športová kariéra sa minimálne na najbližších pár rokov pozastaví. Dievča z osady v balerínkach. Presne takto poznajú Slováci Annamáriu H. [uvedené celé priezvisko], ktorej fotka na stupni víťazov v balerínkach svojho času obletela Slovensko. Talentovaná športovkyňa je však v ťažkej životnej situácii, ktorá jej kariéru zrejme pozastaví. Annamária je tehotná. Ako prvá o tom informovala gypsytv.eu, dnes o tom píše aj cas.sk. Informáciu im potvrdil aj tréner dnes 16-ročnej športovkyne. Otehotnieť mala s priateľom, s ktorým chodila takmer rok. Medzičasom sa však rozišli. Jej mama podľa Nového času chce, aby šla na interrupciu a pokračovala v kariére. Na zákrok však nemajú peniaze. Annamária H. [uvedené celé priezvisko] je mladá šampiónka, ktorá pochádza zo skromných pomerov z osady v Moldave nad Bodvou. Jej príbeh sa začal písať pred 3 rokmi, kedy sa zúčastnila súťaže Beh za zdravím. Obsadila vtedy 1. miesto. Zaujímavosťou je, že atletické preteky absolvovala v balerínkach. Nemala totiž iné topánky. Práve vtedy sa začal písať jej balerínkový príbeh. Behu sa nevzdala a dostala sa do športového klubu, kde trénovala a zúčastňovala sa aj iných súťaží. Ani tie sa nezaobišli bez úspechu. Ešte v júni sme písali článok o jej ďalších úspechoch. Bežkyňu podporil aj Andrej K., ktorý bol v tom čase prezidentom. Fotka Annamárie obletela Slovensko. Upozornila na skryté talenty, ktoré driemu v mnohých deťoch v osadách. Dlhodobo neriešená rómska problematika však talentom hádže polená pod nohy a z bludného kruhu generačnej chudoby je veľmi náročné sa dostať.“

Odporca Nový čas zverejnil 12. 8. 2021 článok pod názvom „Annamária, ktorá len nedávno oslávila 16. narodeniny, šokuje: Bežkyňa v balerínkach je tehotná!“, v ktorom bolo uvedené „Komplikácie v sľubne rozbehnutej kariére! Chudobné dievčatko z osady pri Moldave nad Bodvou Annamária H. [uvedené celé priezvisko] (16) pobláznila Slovensko, keď vyhrala preteky len v balerínkach a neskôr sa jej podarilo dokonca vyhrať celoštátne preteky. Od talentovej tínedžerky z chatrče si veľa sľuboval aj tréner Norbert P., ktorý tvrdil, že to môže ďaleko dotiahnuť. Sociálne prostredie si však vybralo svoju daň a školáčka je dnes v požehnanom stave. Čo bude s jej snami o ďalších vysnívaných medailách? Rozpútala doslova hystériu na sociálnych sieťach, keď pred dvoma rokmi vyhrala Annamária svoje prvé preteky v zašpinených balerínkach. O dva roky neskôr už hviezdila na majstrovstvách Slovenska, kde si vybojovala vytúžené zlato v behu na 1 500 metrov. Sľubná kariéra mladého talentu, žiaľ, narazila na obrovskú skúšku osudu. Annamária, ktorá nedávno oslávila 16. narodeniny, pre Nový Čas potvrdila, že je v požehnanom stave. Otehotnieť mala s priateľom, s ktorým randila 10 mesiacov. Zatiaľ to však vyzerá, že na všetko zostane sama. „Rozišli sme sa, má inú frajerku,“ povedala smutne mladá atlétka. Čo bude s kariérou talentovanej dievčiny a ako na jej tehotenstvo zareagovali mama s trénerom, sa dočítate vo štvrtkovom Novom Čase.“

Odporca Konzervatívny denník Postoj zverejnil dňa 12. 8. 2021 článok Talentovaná mladučká Annamária je tehotná. Ilúzia sa skončila?“ autorky E. Č., v ktorom bolo uvedené „Mnohí sme sa tým príbehom rómskeho dievčatka bežiaceho po atletickej dráhe v balerínkach dojali. A mnohí sme dúfali, že aspoň v jej prípade bude všetko inak. Že dievča z osady prelomí osud, zvládne to, že žije v ťažkých sociálnych podmienkach, a využije svoj nevšedný športový talent. Fotografia dievčatka v balerínkach, ktoré nemalo na športovú obuv a napriek tomu sa postavilo na stupne víťazov, bola krásna a dojímavá. Obletela Slovensko, nadchla citlivých ľudí, ktorí jej boli ochotní pomôcť. Dievča dostalo podporu, trénera, vybavenie. Lenže dnes je šestnásťročná dievčina tehotná. S priateľom, s ktorým čaká dieťa, už nechodí, lebo on už má inú. A má už deti aj z predchádzajúcich vzťahov. Z Annamárie bude mladučká slobodná matka ako tisícky iných dievčat v osadách. A bude žiť v chatrči, kde býva s mamou a šiestimi súrodencami. Tam možno bude vychovávať aj svoje dieťa. To je veľmi kruté precitnutie zo sna o rómskej atletickej hviezde. Pritom ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo úžasne. V apríli sa Annamária H. [uvedené celé priezvisko] stala oficiálnou reprezentantkou Slovenska. A v júni na Majstrovstvách Slovenska Annamária H. [uvedené celé priezvisko] vyhrala beh na 1500 metrov a stala sa z nej majsterka Slovenska. Mala ísť reprezentovať Slovensko do zahraničia. Písalo sa o mimoriadnom talente a nezlomnej vôli, ktorú Annamária má. Úspech jej všetci priali a každý tušil, že to má ťažké. Nový čas zverejnil aj to, ako vyzerá život v chatrči. Matka vychováva sedem detí sama, mesačne dostáva 340 eur sociálnych dávok, vypomáha jej aspoň najstaršia dcéra, ktorá už je na materskej. Pluska zverejnila aj informáciu, že matka Annamárie teraz uvažuje, že pošle dcéru na potrat, brzdou sú iba peniaze… Tréner Norbert P. iba konštatoval, že ho to mrzí. Všetci tí, ktorí považujú ľudí z osád za beznádejné stratené prípady, teraz slávia úspech. Vidíte, tam nič nepomôže. Ani talent či vôľa. Priam sa tešia. To je však cynické. Ľudia, ktorí do Annamárie vkladali obrovské nádeje, zas teraz zdôrazňujú, že systém neumožňuje, aby ani tí najšikovnejší uspeli, a je to iba chyba spoločnosti. Lebo sa nevie o týchto ľudí postarať, dať im dôstojnejšie podmienky na život, rozvíjať ich talenty. Oni sú iba obete systému. Annamária tak bude pádnym argumentom pre jednu i druhú stranu. Nepochybne mala Annamária brutálne ťažké podmienky na život. Nemala doma funkčnú rodinu a nevidela dobrý model života. S mužom, do ktorého sa bláznivo zamilovala, hneď začala žiť, hoci on už mal dve deti s predchádzajúcou partnerkou. Teraz sa vracia domov k matke do chatrče a aká je jej perspektíva? Potrat? Perspektíva slobodnej matky bez vzdelania? Isto, to nie je ani dobrá vizitka pre štát, že tu máme takéto chudobné komunity, kde sa rodinné modely opakujú a akoby z nich nebolo úniku. Ale robiť z Annamárie iba obeť systému je nepoctivé. Annamária aj vďaka športu mala príležitosť vidieť aj iný svet ako ten v osade. Veľa ľudí jej bolo ochotných pomáhať, podporovať ju. Nezbavujme preto ani ju celkom zodpovednosti z toho, že v šestnástich otehotnela, a to ešte s nezodpovedným partnerom. To by sme ju obrali o akúkoľvek slobodnú vôľu a možnosť žiť inak. Príbeh Annamárie vzbudil veľa nádejí, možno to boli ilúzie, ale aj tak to bol krásny príbeh. Ako z hollywoodskeho filmu. Človek veľmi chcel veriť, že Annamária napriek všetkému niečo so svojím životom urobí a bude vzorom pre tisícky iných rómskych dievčat. Celkom to nevyšlo. Ale nebuďme cynickí, nezatracujme dievča. Zaželajme jej, aby bola dobrou matkou a niečo ešte so svojím životom urobila. Veď má iba šestnásť.“

Na výzvu Rady z 10. 9. 2021 doručenú odporcom, aby sa k predmetu konania vyjadrili a prípadne sami vykonali nápravu a jej vykonanie Rade oznámili, jednotliví odporcovia reagovali takto:

Odporca Startitup v liste z 22. 9. 2021 podpísanom jeho hlavným editorom Mgr. Vladimírom M. uviedol, že síce sa nestotožňuje s tým, že by uverejnením článku došlo k porušeniu Etického kódexu novinára, no ešte pred rozhodnutím Rady podnikol preventívne „rázne kroky“. Poukázal na to, že mladej úspešnej športovkyni a jej životnému príbehu sa portál venoval aj v minulosti. Dlhodobo podporuje mladé talenty a dáva pri svoje práci dôraz na ochranu súkromia osôb. Poukázal na to, že článok bol riadne „zazdrojovaný“, o téme už prv informovali iné médiá (Nový čas, Denník N, Pravda, Refresher), ktoré dopodrobna zdravotný stav športovkyne rozoberali, čo však Startitup neurobil. So samotnou informáciou neprišiel Startitup, informácia bola prevzatá od Nového času a ani z uverejneného textu nevyplýva, že by tieto informácie predniesol ako získané vlastnou činnosťou, ale naopak v presvedčení že boli legitímne získané renomovanými médiami. Redaktorka pristupovala k tvorbe článku so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou, sama zdravotný stav športovkyne nerozoberala, iba v jednom odseku sa odvolala na iné média. Startitup nevyvíjal iniciatívu sledovať a informovať o zdravotnom stave dotknutej osoby. Hoci k porušeniu Etického kódexu podľa editora odporcu nedošlo, portál uviedol, že článok stiahol z webu, čo členovia TR SR ocenili.

Rada zároveň zistila, že odporca Startitup upravil na svojom portáli názov aj text uverejneného článku s ponechaním dátumu 12. 8. 2021. Pod názvom „Talentovaná 16-ročná bežkyňa z osady je tehotná: Annamária má pred sebou ťažké rozhodnutie“ je uverejnený text: „V roku 2018 Slovensko obletela správa, ktorá pripomínala filmový príbeh o človeku, ktorý to z ničoho dotiahol až na vrchol. Šlo vtedy o mladé dievčatko z osady, ktoré vyhralo bežecké preteky aj napriek tomu, že na nohách malo obuté iba obyčajné balerínky. Annamária z Moldavy nad Bodvou, ktorá žije s mamou a súrodencami v chatrči v miestnej osade, odvtedy vyhrávala aj množstvo ďalších súťaží a talentovanému dievčatku predpovedal sľubnú budúcnosť i jej tréner. Aj keď len pred pár týždňami vyhrala titul majsterky Slovenska v doraste na 1500 metrov, jej kariére môže byť koniec. Podľa informácií portálu Nový čas, dnes už 16-ročná rómska atlétka má pred sebou ťažké rozhodnutie. Zistila totiž, že je tehotná. Na bábätko zrejme ostane sama, keďže jej priateľ, s ktorým ho počala, má už inú. Jej mama je z celej situácie šokovaná a najradšej by bola, ak by Annamária išla na potrat. „Bola by som rada, aby išla ďalej, aby ďalej športovala,“ vyjadrila sa jej mama, pani Izabela pre denník. Momentálne kvôli nevoľnostiam trénovať nemôže, a tak musí premýšľať nad tým, akým smerom sa jej život bude ďalej uberať.“ Uverejnený článok je doplnený fotografiami športovkyne, na diplome na jednej z nich je čitateľné i jej priezvisko, ktoré priamo v texte článku uverejnené nie je.

Odporca Nový čas na výzvu Rady v odpovedi z 27. 9. 2021 podpísanej Petrom Š., predsedom predstavenstva FPD Media, a. s., uviedol, že po preskúmaní veci dospel k záveru, že k porušeniu Etického kódexu nedošlo. Uviedol, že článok bol uverejnený na podklade informácií získaných z iných médií, kde boli už prv uverejnené. Za účelom overenia ich pravdivosti oslovila redakcia matku športovkyne, ktorá vyjadrenie poskytla. Na základe súhlasu matky bol článok publikovaný. Aj Annamária má skúsenosti s médiami, jej športové úspechy boli predmetom záujmu médií. Samotná Annamária je verejne známa ako športovkyňa – bežkyňa. So získanými informáciami bolo naložené v súlade s verejným záujmom v snahe o informovanie verejnosti aj o životných situáciach tohto druhu u verejne známych osôb, ku ktorým patrí aj Annamária. Verejnosť by mala jej osud poznať, nemala by si zakrývať oči pred osudmi a trápeniami ľudí žijúcich v neľahkej situácii a podmienkach. Často odozvou podobných článkov je i podanie pomocnej ruky. Uverejnením článku bolo poukázané nie len na situáciu Annamárie, ale aj na množstvo podobných dievčat žijúcich v nedostatku, ktoré sa pre pomerne skoré tehotenstvo nemôžu naplno venovať vzdelávaniu, či iným aktivitám rozvíjajúcim ich potenciál a uplatnenie v spoločnosti. Uverejnenie článku bolo v súlade so slobodou prejavu a verejným záujmom.

Odporca Konzervatívny denník Postoj v odpovedi na výzvu Rady z 12. 10. 2021 podpísanej Martinom H., šéfredaktorom Konzervatívneho denníka Postoj, uviedol, že sa nestotožňuje s názorom, že autorka článku Eva Č. predmetným komentárom porušila Etický kódex novinára. Pokiaľ ide o uverejnenie identifikačných údajov, považuje za podstatné, že autorka článku iba reagovala na verejne známe a diskutované fakty, ktoré uverejnili masovo čítané denníky Nový čas alebo Plus jeden deň (autorka priamo v texte na tieto články odkázala). V prípade mladistvej Annamárie H. ide o reprezentantku Slovenska v behu a majsterku Slovenska, z toho dôvodu sa jej príbeh a informácia o jej tehotenstve stali predmetom záujmu verejnosti, v prvom rade bulvárnych médií ešte týždne predtým než autorka Eva Č. k týmto faktom zaujala svoj postoj. Vo svojom texte nezverejnila žiadnu novú informáciu, len poskytla čitateľom svoj autorský, z povahy veci subjektívny pohľad na verejne známe skutočnosti. Nie je ani pravdou, že by v článku bola uvedená adresa Annamárie, súčasťou textu bola len oficiálna a verejne prístupná fotografia z facebookovej stránky Athletic Legion Club Moldava nad Bodvou. Vzhľadom na uvedené k porušeniu Etického kódexu nedošlo.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2021. Oboznámila sa s obsahom článkov a vyjadreniami odporcov.

Podľa čl. IV ods. 1 Etického kódexu novinára „S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby. Okrem prípadu, ak dotknutá fyzická osoba sama vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo svojím konaním vzbudzuje pohoršenie, nesmie novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu podľa predchádzajúcej vety znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby.“

Podľa čl. V ods. 4 Etického kódexu novinára „Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam alebo svedkom trestných činov, nehôd alebo iných udalostí, ktoré môžu spôsobiť fyzickej osobe značný emočný stres.“

Podľa čl. V ods. 6 Etického kódexu novinára „Ak to nie je vylúčené s ohľadom na komunikáciu otázok verejného záujmu má novinár povinnosť chrániť súkromie a oprávnené záujmy osôb uvedených odsekoch 4 a 5 a nezneužívať ich dôveru.“

Rada považuje za mimoriadne významné, aby novinári pri svojej práci rešpektovali právo a súkromie osôb, ktoré sa stanú predmetom ich článkov, osobitne pokiaľ ide o deti. Táto povinnosť je súčasťou zodpovednej žurnalistiky, jej splnenie je však potrebné posudzovať podľa konkrétnych okolností.

V tomto prípade sa predmetom záujmu médií stalo 16 ročné dievča, ktorého športovej kariére a úspechom sa média venovali i v minulosti. Tentoraz však išlo o jej tehotenstvo, jej partnerský život predchádzajúci tehotenstvu a o úvahy jej matky o tom, že dcéru pošle na potrat.

V texte článkov všetkých odporcov je dieťa označené menom a priezviskom, u odporcu Konzervatívny denník Postoj dva razy. V článku uverejnenom na portáli startitup.sk aj s údajom o mieste jej bydliska v osade v Moldave nad Bodvou. Vo všetkých týchto článkoch je uvedený aj vek dieťaťa (16. rokov), ktorý rovnako tak dieťa individualizuje a svedčí i o tom, že všetci odporcovia mali k dispozícii informáciu, že píšu o osobe mladšej ako 18. rokov. K individualizácii prispievajú aj použité fotografie.

Všetci traja odporcovia o mladej športovkyni v textoch svojich článkov uviedli, že táto je tehotná, otehotnieť mala s priateľom, s ktorým chodila takmer rok, medzičasom sa rozišli, portál čas.sk a Konzervatívny denník Postoj k tomu pripojili údaj, že tento priateľ už medzičasom má inú priateľku, resp. má už deti aj z predchádzajúcich vzťahov. Konzervatívny denník Postoj doplnil i hodnotenie o tomto partnerovi, že je „nezodpovedný“ a o dievčati uviedol, že sa do neho „bláznivo zamilovalo“. Odporcovia stratitup.sk a Konzervatívny denník postoj uviedli aj to, že jej mama chce, resp. uvažuje, o tom, aby podstúpila interrupciu.

Niet pochybností o tom, že všetky tieto údaje patria do intímnej sféry života a súkromia jednotlivca. Informácie tohto druhu je síce v zásade možné v médiách šíriť, avšak iba pokiaľ ide o osoby verejného záujmu a aj to iba vtedy, ak rozširovanie takýchto údajov je potrebné v záujme informovania verejnosti. Ani osoby verejného záujmu nestrácajú tým, že sa takýmito osobami stanú, právo na zachovanie tajomstva o svojom súkromí, toto ich postavenie znamená iba toľko, že hranice tajomstva ich súkromia sú zúžené.

Skupina osôb verejného záujmu je vnútorne diferencovaná, iné hranice súkromia je potrebné stanoviť pre absolútne osoby verejného záujmu – politikov, známych umelcov, ktorí sami vyhľadávajú mediálnu pozornosť – a ostatné osoby, ktoré sa osobami verejného záujmu stanú iba krátkodobo, či v dôsledku konkrétnej udalosti, bez svojho zavinenia a bez toho, aby pozornosť médií pritiahli napríklad svojim vedomým protiprávnym alebo neetickým správaním sa. Preto aj Kódex novinárskej etiky v čl. IV ods. 1 zakazuje rozširovanie informácii zo súkromia bez súhlasu dotknutej osoby okrem prípadov, keď ide o otázku verejného záujmu.

Potrebu ochrany súkromia v tomto prípade stupňuje aj vek dievčaťa, ktorého sa články týkajú. Hoci ju od dospelosti delí iba niekoľko rokov, dospelou stále nie je. Niet pochýb o tom, že rozširovanie informácií zo súkromia dieťaťa je pre jeho budúci život výrazne potenciálne nebezpečnejšie a to najmä preto, že dieťa sa s takýmito situáciami ťažšie vyrovnáva. Práve z tohto dôvodu aj Etický kódex novinára stanovuje osobitné a prísnejšie požiadavky pre novinárov v takýchto prípadoch. Zároveň to znamená i to, že uverejnenie takýchto informácii vyžaduje ešte vyšší stupeň verejného záujmu na rozširovaní takýchto informácii.

Súhlas s rozširovaním údajov zo súkromia dieťaťa nie je novinárovi oprávnené udeliť samotné dieťa, ale iba osoba, ktorej toto právo vyplýva z právnych predpisov (zákonný zástupca). Osobitosti prístupu novinára k dieťaťu reflektuje aj čl. V ods. 5, 6 Kódexu novinárskej etiky, ktorý novinárovi ukladá ďalšie povinnosti nad rámec jeho povinností vo vzťahu k dospelým ako respondentom a ako predmetu informovania. Zároveň tieto ustanovenia ukladajú novinárovi i povinnosť so zvýšenou citlivosťou pristupovať aj k dospelým osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s médiami alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii.

V tomto prípade je zrejmé, že pokiaľ ide o túto mladú športovkyňu, či jej matku, dopadajú na nich tieto požiadavky kladené na novinárov dokonca viacnásobne.

Kľúčovou otázkou, ktorú považovala Rada za nevyhnutné vyriešiť bola teda otázka, či v tejto situácii bola naplnená požiadavka verejného záujmu na rozširovaní uvedených informácii zo súkromia dieťaťa za daných okolností dostatočnej intenzity, pretože ak by naplnená nebola, v celom rozsahu uverejnených informácii zo súkromia dieťaťa by sa na ne vzťahoval zákaz ich rozširovania v zmysle čl. IV ods. 1 Etického kódexu novinára. Existenciu súhlasu zákonného zástupcu s rozširovaním týchto informácii o dieťati žiadny z odporcov vo svojom článku nenaznačil a vo svojich vyjadreniach ani nepreukázal. Ostatne iba to, že matka dieťaťa prípadne aj nejaké informácie novinárovi poskytla, bez ďalšieho neznamená, že vyjadrila súhlas s ich šírením v podobe, v akej sa tak nakoniec stalo.

Podľa presvedčenia Rady v tomto prípade nejde o situáciu, keď by rozširovanie uvedených informácii bolo otázkou verejného záujmu dostatočnej intenzity, resp. v tomto prípade vzhľadom na okolnosti aj prípadná istá miera verejného záujmu, nemohla prevážiť záujem na ochrane súkromia dieťaťa.
Rada považuje zároveň za potrebné poukázať i na to, že hoci v súvislosti so skoršími športovými úspechmi sa v tomto prípade dieťa stalo predmetom záujmu médií, ktorý v konečnom dôsledku vyvolal pozitívny ohlas vo verejnosti a spôsob informovania médií o týchto otázkach nebol na ujmu dieťaťa (skôr naopak), keď dieťa bolo predstavené verejnosti ako pozitívny vzor, ani táto okolnosť neospravedlňuje neskoršie rozširovanie údajov z intímneho života dieťaťa, ktoré nie je dostatočne odôvodnené existujúcim verejným záujmom“.

Rada preto nenachádza ani vo svetle argumentácie odporcov presvedčivý dôvod, pre ktorý by malo právo verejnosti na informácie a sloboda prejavu odporcov odôvodňovať rozširovanie informácií odporcami v uvedenom rozsahu o intímnych skutočnostiach zo života jednoznačne individualizovaného 16 ročného dievčaťa. Tento záver nevyvracajú ani úvahy odporcov o tom, že táto mladá športovkyňa sa už len pre svoje športové úspechy a preto, že o nich v minulosti médiá informovali, stala osobou verejného záujmu s natoľko zúženými hranicami súkromia, ktoré by dovoľovali rozširovať informácie o nej v rozsahu, v akom to urobili odporcovia. Mieru zúženia súkromia osoby v konkrétnom prípade je potrebné posudzovať nie len s ohľadom na to, či sa už osoba stala predmetom záujmu médií v minulosti, ale aj s ohľadom na ďalšie okolnosti – ide tu nie len o vek človeka, ale napríklad aj o to, či predmetom záujmu je osoba pre jej odsúdeniahodné konanie alebo z iných dôvodov, miera jej zavinenia na danej situácii, čas, po ktorý pútala pozornosť médií svojim konaním, ale aj povaha konania, ktoré sa stalo predmetom záujmu a jeho obsahová súvislosť s obmedzením hraníc chráneného súkromia takýchto osôb v konkrétnom prípade. Zároveň je potrebné vziať do úvahy i to, že k deťom aj ako osobám verejného záujmu, je potrebné pristupovať osobitne citlivo a s osobitnou zodpovednosťou, pretože akákoľvek ich stigmatizácia ich poznačí citeľnejšie, než osoby verejného záujmu, ktoré sú už dospelé a ich pohľad na život a hodnoty je stabilizovanejší.

Pokiaľ odporcovia poukazujú a to, že informovanie o osude 16 ročnej športovkyne je žiadúce v záujme otvorenia diskusie o postavení ďalších dievčat v podobnej situácii, ktoré pochádzajú z marginalizovaných komunít, či žijú v hmotnom nedostatku, tomuto zámeru odporcov obsah ich článkov nenasvedčuje. Ten sa totiž obmedzuje iba na poskytnutie informácii o jednej osobe, ktorých uverejnenie bolo zjavne motivované, či už snahou po senzácii, alebo snahou daného média „nezaostať“ za inými médiami. Avšak iba to, že iné média určitú informáciu už zverejnili, neospravedlňuje jej opakovanie a ďalšie rozširovanie iba s takýmto odôvodnením, bez zohľadnenia uvedených okolností.

Rada však zároveň vnímala obsahový rozdiel medzi článkami jednotlivých odporcov a v tejto súvislosti aj čiastočne odlišný prístup Konzervatívneho denníka Postoj, ktorého článok je skutočne čiastočne aj príspevkom do diskusie o potrebách zmien v prístupe štátu k marginalizovaným komunitám, nastoľuje pálčivé otázky, ktorých zodpovedanie a diskusia o nich, sú skutočne potrebné a článok môže pôsobiť povzbudzujúco i na snahy jednotlivcov týmto komunitám alebo ich príslušníkom poskytnúť individuálnu podporu. Napriek tomu však Rada ani v tomto prípade nedospela k záveru o tom, že uverejnenie všetkých údajov zo súkromia mladej športovkyne tak ako boli v článku uverejnené, bolo skutočne nevyhnutné pre dosiahnutie aj takto vnímaného článku – tu ide najmä o úplnú individualizáciu športovkyne a v spojení s tým o množstvo hodnotiacich úsudkov na základe uverejnených faktov – o tom, že matka športovkyne uvažuje o tom, že dcéru pošle na potrat, či o tom, že mladá športovkyňa sa „bláznivo zamilovala“ do „nezodpovedného“ partnera atď. Všetky tieto údaje, ale aj hodnotenia sú spôsobilé dieťa stigmatizovať na dlhý čas.

Vzhľadom na tieto skutočnosti dospela Rada k záveru, že postupom odporcov pri uverejnení článkov k porušeniu etického kódexu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 6 Etického kódexu novinára došlo.

Rada sa ďalej zaoberala aj tým, či postupom odporcov nedošlo i k porušeniu čl. V ods. 5 Etického kódexu novinára.

Podľa čl. V ods. 5 Etického kódexu novinára „Deti a mladistvých využíva novinár ako zdroj informácie len vo výnimočných prípadoch s osobitným ohľadom na ich morálny a emočný vývoj.“

Ako vyplýva z článku uverejneného na čas.sk, v tomto prípade odporca priamo oslovil mladú športovkyňu, o ktorej nepochybne vedel, že má iba 16 rokov a ktorá mu „potvrdila“ že je v požehnanom stave, otehotnieť mala s priateľom, s ktorým randila 10 mesiacov a „povedala“ odporcovi i to, že sa s priateľom rozišla a ten má už inú partnerku.

Takéto priame oslovenie dieťaťa s otázkami smerujúcimi do jeho najsúkromnejšej sféry života (tehotenstvo, partnerský život) považuje Rada za neprípustné. Odporca Nový čas využil takto ako zdroj informácie dieťa (mladistvú osobu) a o obsahu jeho intímnych vyjadrení informoval v článku verejnosť. Podľa presvedčenia Rady takýto postup nebol odôvodnený výnimočnosťou prípadu a bol realizovaný bez potrebného – a Etickým kódexom novinára vyžadovaného – osobitného ohľadu na morálny a emočný vývoj dieťaťa.

Rada v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch je potrebné viesť komunikáciu so zákonným zástupcom dieťaťa, no zároveň aj to, že ani informácie získané takýmto postupom nemožno bež dôsledného uváženia novinára ďalej rozširovať. Hoci možno predpokladať, že zákonný zástupca dieťaťa dbá o jeho záujmy, to neznamená, že novinár by nebol povinný aj v takejto situácii sám posudzovať, či uverejnenie informácie zo súkromia dieťaťa nie je v rozpore s jeho oprávnenými záujmami a či ich uverejnenie je namieste pri rešpektovaní povinného osobitného ohľadu na morálny a emočný vývoj dieťaťa.

Navyše iba z toho, že mladá športovkyňa v minulosti komunikovala s médiami o svojich športových úspechoch, nie je namieste usúdiť, že už len preto má skúsenosti s médiami a dokáže vo svojom veku s nimi komunikovať o ďaleko citlivejších, nepríjemnejších, či dokonca bolestných témach.

Preto Rada vo vzťahu k odporcovi Nový čas konštatovala porušenie i čl. V ods. 5 Etického kódexu novinára.

Rada vzala na vedomie, že internetový portál startitup.sk sa po doručení výzvy Rady problémom zaoberal a pristúpil k úprave článku, aj keď nie do podoby, ktorú by Rada mohla považovať za akceptovateľnú. Hoci uverejnený text je obsahovo ohľaduplnejší, napriek tomu odhaľuje zbytočne veľa detailov zo súkromia dieťaťa a prezrádza viacero identifikačných údajov. V konečnom dôsledku je síce cieľom konania pred Radou, aby odporca prehodnotil svoj postup, viedol o ňom internú diskusiu, no najmä, aby vykonal nápravu, čo sa v tomto prípade naplnilo iba čiastočne. Z tohto dôvodu sa Rada odporcu – portál startitup – iba upozornila na porušenie Etického kódexu novinára

Vo vzťahu ku konania zostávajúcich odporcov, Rada vyslovila znepokojenie nad ich konaním, keď zdôrazňuje i to, že títo odporcovia nevykonali žiadne opatrenia na nápravu, hoci ich vykonať bolo možné a nevykonali ani na opatrenia na vylúčenie pochybení tohto druhu v budúcnosti (§ 8 ods. 7 rokovacieho poriadku).

Pozornosti Rady neušlo, že obdobným spôsobom tému spracovali nie len odporcovia, ale aj ďalšie média. Ide napríklad o články „Len 16-ročná atlétka v balerínkach Annamária H. [uvedené celé priezvisko] možno skončí s kariérou. Dôvod vás prekvapí.“ (bratislavskenoviny.sk); „16-ročná bežkyňa v balerínkach sa rozhodla. Pôjde tehotná annamaria na potrat“ (slovakwoman.sk); „Annamária – bežkyňa v balerínkach urobila prekvapivé rozhodnutie o svojej budúcnosti!“ (hlavnydennik.sk); „Bežkyňa v balerínkach Annamária: Tehotná v 16 rokoch! Priateľ ju už opustil kvôli inej“ (precitajsi.sk); „Bežkyňa v balerínkach: 16-ročna majsterka Slovenska je tehotná!“ (hitky.sk); „Bežkyňa v balerínkach má zrejme po kariére. Dôvod vás prekvapí.“ (gipsytv.eu); „Príbeh lásky mladej bežkyne v balerínkach Annamárie sa skončil: Obrovská tragédia!“ (1pluska.sk); „Talentovaná dievčina z osady, ktorá behala v balerínkach má novinu: Je tehotná!“ (dnes24.sk); „Známa bežkyňa v balerínkach zrejme na istý čas dobehala!“ (netky.sk); „Len 16-ročná atlétka v balerínkach Annamaria H. [uvedené celé priezvisko] možno skončí s kariérou. Dôvod vás prekvapí“ (bratislavskenoviny.sk); „Nádejná bežkyňa v balerínkach má po kariére. Otehotnela v osade so 17-ročným“ (magazin1.sk); „Ďalšia veľká novinka v prípade mladej bežkyne: Kariéra dostala prednosť pred tehotenstvom, zásadné rozhodnutie!“ (topky.sk) atď.

Pretože však Rada začala proti odporcom konanie na základe podnetu tretej osoby a toto konanie bolo od jeho začiatku vedené iba v rozsahu doručeného podnetu, Rada sa rozhodla dodatočne voči vyššie uvedeným (či ešte ďalším) médiám pre ich články s rovnakým predmetom prebiehajúce konanie nerozširovať. Opačný postup Rady by znamenal predĺženie konania vedeného proti odporcom a oddialenie vydania tohto rozhodnutia, pretože by si vyžiadal rozsiahle preskúmanie (monitoring) všetkých textov uverejnených o téme vo všetkých médiách. Na druhej strane Rada už len tým, že v tomto rozhodnutí posúdila články odporcov a zovšeobecnila svoje závery vzťahujúce sa na publikovanú tému, vyjadrila svoj postoj ku všetkým obdobným údajom publikovaným i ostatnými médiami.

Rada vyzýva odporcov, aby toto rozhodnutie uverejnili rovnakým spôsobom akým bol uverejnený predmetný článok (§ 10 ods. 2 rokovacieho poriadku) s tým, že údaje o maloletej v texte rozhodnutia budú anonymizovať.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10
Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 24. novembra 2021

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia