Rozhodnutia

Rozhodnutie 10/2018

č. k. 10/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 10/2018 na zasadnutí dňa 18. októbra 2018 o podnete na preskúmanie navrhovateľa – Čarnogurský ...

Viac

Zastavenie konania 09/2018

č. k. 09/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 6. 6. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku nezávislého týždenníka Humenský expres zo dňa 14. mája 2018, číslo 20, ročník III, ...

Viac

Zastavenie konania 08/2018

č. k. 08/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku týždenníka MY Zemplínske noviny, vydavateľa Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 01 ...

Viac

Zastavenie konania 07/2018

č. k. 07/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku autorky Marianny O.dňa 13. 04. 2018 o 14:27 na internetovom portáli Denník N, Jarošova 1, 831 ...

Viac

Rozhodnutie 06/2018

č. k. 06/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 06/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Zastavenie konania 05/2018

č. k. 05/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bol dňa 20. apríla 2018 elektronicky doručený podnet p. K.K. z Bratislavy, na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa titulku článku na www.adam.cas.sk, vydavateľa Ringier Axel Springer Slovakia a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Dňa 21. 5. 2018 TR SR zaslala výzvu vydavateľovi so žiadosťou, aby ...

Viac

Rozhodnutie 04/2018

č. k. 04/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 04/2018 ...

Viac

Rozhodnutie 03/2018

č. k. 03/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Alena Pániková, Mgr. Valér Kot pod č. k. 03/2018 na zasadnutí 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa K.L. z Michaloviec z 1. februára 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 02/2018

č. k. 02/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 02/2018 na zasadnutí dňa 13. 03. 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 01/2018

č. k. 01/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!