Rozhodnutia

Zastavenie konania 16/2018

č. k. 16/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 10. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B, MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa si platí kampaň cez spriatelenú firmu. Robí to ako Kiska“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 ...

Viac

Rozhodnutie 15/2018

č. k. 15/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz – podpredseda, LL.M., Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry vo veci vedenej pod č. k. 15/2018 na svojom zasadnutí ...

Viac

Zastavenie konania 14/2018

č. k. 14/2018 Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 1. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B., MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa v Starom Meste kandiduje ako nezávislý. V Smere nevedia, že už nie je členom“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej ...

Viac

Rozhodnutie 13/2018

č. k. 13/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 12/2018

č. k. 12/2018 Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 ...

Viac

Rozhodnutie 11/2018

č. k. 11/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 11/2018 ...

Viac

Rozhodnutie 10/2018

č. k. 10/2018 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 10/2018 na zasadnutí dňa 18. októbra 2018 o podnete na preskúmanie navrhovateľa – Čarnogurský ...

Viac

Zastavenie konania 09/2018

č. k. 09/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 6. 6. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku nezávislého týždenníka Humenský expres zo dňa 14. mája 2018, číslo 20, ročník III, ...

Viac

Zastavenie konania 08/2018

č. k. 08/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku týždenníka MY Zemplínske noviny, vydavateľa Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 01 ...

Viac

Zastavenie konania 07/2018

č. k. 07/2018 Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku autorky Marianny O.dňa 13. 04. 2018 o 14:27 na internetovom portáli Denník N, Jarošova 1, 831 ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!