Rozhodnutia

Rozhodnutie 10/2014 (obnovené konanie)

č. k. 10/2014 Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci obnovy konania vedenej pod č. 10/2014 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 06/2017

č. k. 06/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 06/2017 vo svojom hlasovaní „per rollam“ dňa 31.5.2017 o sťažnosti ...

Viac

Rozhodnutie 05/2017

č. k. 05/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2017 na zasadnutí dňa 1. 3. 2017 o podnete Mgr. M. M., Štefánikova 828/10, ...

Viac

Rozhodnutie 04/2017

č. k. 04/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka v konaní vo veci vedenej pod č. k. 04/2017 na zasadnutí dňa 01.03.2017 o sťažnosti navrhovateľa M. ...

Viac

Rozhodnutie 03/2017

č. k. 03/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Ing. Ivan Podstupka , JUDr. Peter Kerecman, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 03/2017 na zasadnutí dňa 01. marca 2017 o sťažnosti navrhovateľa – Ing. J. ...

Viac

Rozhodnutie 02/2017

č. k. 02/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 02/2017 na zasadnutí dňa 1. marca 2017 o sťažnosti sťažovateľa Ing. V. Š., Palárikova ...

Viac

Rozhodnutie 02/2015 (obnovené konanie)

č. k. 02/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka v obnovenom konaní vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 01.03.2017 o sťažnosti navrhovateľov ...

Viac

Rozhodnutie 01/2017

č. k. 01/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 01/2017 na zasadnutí dňa 01. marca 2017 o sťažnosti navrhovateľa Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova ul. 2, Bratislava, 812 85 proti ...

Viac

Rozhodnutie 17/2016

č. k. 17/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 17/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti Občianského ...

Viac

Rozhodnutie 16/2016

č. k. 16/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 16/2016 na zasadnutí dňa 12.12.2016 o sťažnosti navrhovateľky JUDr. I. ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!