Rozhodnutia

Rozhodnutie 02/2015 (obnovené konanie)

č. k. 02/2015 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka v obnovenom konaní vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 01.03.2017 o sťažnosti navrhovateľov ...

Viac

Rozhodnutie 01/2017

č. k. 01/2017 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 01/2017 na zasadnutí dňa 01. marca 2017 o sťažnosti navrhovateľa Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova ul. 2, Bratislava, 812 85 proti ...

Viac

Rozhodnutie 17/2016

č. k. 17/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 17/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti Občianského ...

Viac

Rozhodnutie 16/2016

č. k. 16/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 16/2016 na zasadnutí dňa 12.12.2016 o sťažnosti navrhovateľky JUDr. I. ...

Viac

Rozhodnutie 15/2016

č. k. 15/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc. , JUDr. Peter Kerecman, PhD. , Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 15/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o ...

Viac

Rozhodnutie 14/2016

č. k. 14/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 14/2016 na zasadnutí dňa 12.12.2016 o sťažnosti navrhovateľky J. K., ...

Viac

Zastavenie konania 13/2016

č. k. 13/2016 Tlačovej rade Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť spoločnosti Alpine Oil and Gas, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku mesačníka Bardejovské ECHO, vydanie zo dňa 18.8.2016 v článku : “Ropa : Ministerstvo odmieta posudzovať ...

Viac

Zastavenie konania 12/2016

č. k. 12/2016 Tlačovej rade Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť spoločnosti Alpine Oil and Gas, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku denníka Korzár – denník Prešovského kraja, dňa 11.8.2016 na strane 5 v článku : “Ropa ...

Viac

Rozhodnutie 11/2016

č. k. 11/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 11/2016 na zasadnutí dňa 12.12.2016 o sťažnosti navrhovateľa Alpine Oil ...

Viac

Rozhodnutie 10/2016

č. k. 10/2016 Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc, JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 10/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti navrhovateľa ...

Viac

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!