č. k. 05/2018

Tlačovo-digitálnej rade SR bol dňa 20. apríla 2018 elektronicky doručený podnet p. K.K. z Bratislavy, na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa titulku článku na www.adam.cas.sk, vydavateľa Ringier Axel Springer Slovakia a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

Dňa 21. 5. 2018 TR SR zaslala výzvu vydavateľovi so žiadosťou, aby sa k predmetnej sťažnosti vyjadril do 30 dní.
Dňa 19. 6. 2018 sa k sťažnosti písomne vyjadril v zmysle pripojeného splnomocnenia JUDr. R.B., z AK BÁNOS s. r. o., zastupujúci Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., a uviedol, že vydavateľ je ochotný vykonať nápravu a tiež v budúcnosti zváži používanie obdobných výrazov v texte i v nadpise publikovaných článkov. Tieto opatrenia vydavateľ považuje za dostačujúce a ďalej nevzbudzujúce pohoršenie u oznamovateľky, ako aj u ostatných čitateľov.

V zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 3 Začatie konania, ods. 5, ktorý upravujú takéto prípady, vzhľadom na spomínané ustanovenie Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 05/2018.

V Bratislave dňa 10. augusta 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia