č. k. 03/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Alena Pániková, Mgr. Valér Kot pod č. k. 03/2018 na zasadnutí 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa K.L. z Michaloviec z 1. februára 2018 proti odporcovi Michalovské okresné Vilomeniny, vydavateľ Milan Kaplan, J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce, EČ: 5512/17 ISSN 2454-0951 podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že periodikum Michalovské okresné Vilomeniny publikovaním článku Predražený mestský web neporušilo Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Navrhovateľ uvádza tieto výhrady:

 • v titulku je fotografia starej verzie webového sídla mesta Strážske
 • autor si dal vypracovať cenové ponuky v troch firmách a hoci nepoznal funkcionalitu webu, vie, že je to predražené. Webové sídlo sa pritom oficiálne nespustilo a nie je prístupné. Autor sa nezaujímal o funkcionalitu webu a ďalšie služby (školenia, ročná poimplementačná podpora, poradenstvo).
 • novinár tvrdí, že ide o rekonštrukciu stránky, hoci na zverejnených dokumentoch mesta sa píše o vytvorení nového webového sídla
 • už na začiatku zverejnenia objednávky na starom webe mesta Strážske Patrik Magdoško na facebookovom profile tvrdil, že objednávka je predražená.

Tlačovo-digitálna rada si k sťažnosti z 1. februára 2018 vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Dostala ho v termíne, list je datovaný 28. februára 2018. Podpísal ho vydavateľ Michalovských Okresných Vilomenín Mgr. Milan Kaplan. Reagoval na body sťažnosti.

 1. Stará verzia webu. Žiadna iná verzia ako stará, nebola k dispozícii.
 2. Nebolo možné relevantne naceniť ponuku. Interné cenové ponuky (príloha č. 2 vyjadrenia) boli nacenené v zmysle zverejnených požiadaviek (príloha č. 1).
 3. Chýbajúce vyjadrenie protistrany. Mesto Strážske v rôznych dôvodov odmietlo poskytnúť informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Oznamovateľ a spočnosť, ktorú zastupuje vo veci, je len dodávateľ určitej služby.

Tieto vysvetlenia sú pre Tlačovo-digitálnu radu dostatočnými argumentmi pre svoje rozhodnutie.

 • Terminologická zámena (rekonštrukcia verzus nové webové sídlo) je nepresnosť, ale v meritu veci nie podstatná.
 • Pozoruhodné je, že všetky tri žiadosti mestu Strážske o zverejnenie informácií (poslanec NR SR Snopko, autor článku Magdoško, vydavateľ Kaplan) sú v úplne rovnakom znení.
 • Problematické môže byť zverejnenie len celkovej ceny projektu, ktoré navrhovateľ obhajuje a článok a odporca kritizuje. Postup by bolo treba preveriť preskúmaním podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ďalších noriem, predovšetkým vzťahujúcim sa na verejné obstarávanie.
 • Výroky Patrika Magdoška na facebooku naznačujú pozadie prípadu, ale pri posudzovaní sťažnosti navrhovateľa sú irelevantné.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 13. marca 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR Rozhodnutia