č. k. 07/2020

Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR §8 bod 3. o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky pani T.F. z K. , týkajúci sa okamžitého odstránenia článku z archívu MY NITRA – SME, vydavateľstva PETIT PRESS, a.s., Sládkovičova 1, 940 01 Nitra.

rozhodla takto:

Konanie zastavuje.


Odôvodnenie

TR SR začala konanie na základe podnetu č. 07 /2020, ktorý bol doručený TR SR 9. 11. 2020. Sťažovateľka T.F. z K., podala sťažnosť a požiadala o preskúmanie porušenia novinárskej etiky voči redakcii – vydavateľovi MY NITRA – SME, vydavateľa PETIT PRESS, a. s., L Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, týkajúcu sa archívneho článku zo dňa 21. 03. 2005 s úvodným titulkom: „ Prípad pokusu o vraždu policajta bol vrátený späť na krajský súd“, v ktorom podľa nej autor napísal nepravdivé informácie o jej osobe, pričom ju týmto očiernil a spôsobil jej aj jej synovi psychickú ujmu a poškodil jej dobré meno pred obyvateľmi K. a porušil tak etický kódex novinára. Napriek tomu, že uvedený článok bol z roku 2005, tým, že zostal uverejnený na stránke do novembra 2020, bolo možné zneužiť ho ako aktuálnu správu aj v septembri 2020.

Sťažovateľka uviedla, že 15.10 2020 požiadala vydavateľa o nápravu doporučeným listom, na ktorý však nedostala odpoveď.

Ďalej uviedla, že na základe článku z roku 2005: “…istý pán o mne začal prostredníctvom internetu/messenger rozchyrovať, že som dala „zavraždiť“ svojho manžela”. V tejto veci podala na Polícii v K. trestné oznámenie za ohováranie. Ďalej sťažovateľka uviedla: “Z uznesenia OKP OR PZ K. som zistila, že spis obsahuje výtlačky internetových novín SME, v ktorých píšu o mojej osobe ako o možnom páchateľovi trestného činu! Uznesenie bolo napísané dňa 30. 09. 2020, ktoré som prevzala dňa 13. 10. 2020 a hneď 15. 10. 2020 som sa obrátila na uvedené noviny doporučeným listom, aby článok zo svojich strán odstránili a žiadala som od nich verejné ospravedlnenie!”

Okrem iného uviedla, že v danej veci nikdy nebola vypočúvaná v postavení podozrivej osoby, bola vypočúvaná len ako svedok a nikdy nebola obvinená zo žiadneho trestného činu či priestupku.

Okrem okamžitého odstránenia uvedeného článku z internetových novín očakávala sťažovateľka okamžité uverejnenie ospravedlnenia aj jeho doručenie listom na svoju adresu v nasledovnom znení:

„Týmto sa ospravedlňujeme pani T.F., za zverejnenie nepravdivých informácií v našom článku zo dňa 21. 03. 2005“.

Šéfredaktorka MY SME Nitra Mgr. M.H. zareagovala na výzvu tajomníčky TR SR kladne. Vo svojej odpovedi zo 7. decembra 2020 uviedla, že o liste sťažovateľky T.F. sa dozvedela až od TR SR, keďže bol doručený SME, nie MY NITRA. Vyjadrila ochotu vyhovieť sťažovateľke s vysvetlením, že autorom správy na webe z roku 2005 je agentúra SITA, ktorá je za jej obsah zodpovedná. Nemá vedomosť o tom, kto správu na web nahodil a nepozná trestnú vec, ktorej sa týka. Doslova k sťažnosti uvádza: “Nemáme problém s tým, aby sme jej (sťažovateľke) vyhoveli.”

Na základe uvedených skutočností TR SR považuje nápravu za dostatočnú a zastavuje konanie v podnete 08/2020 zastavuje v súlade s § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku.

V Bratislave dňa 21. decembra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia