č. k. 04/2019

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD. dňa 16. 12. 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike rozhodla o konaní č. k. 04/2019 z vlastného podnetu vo veci www.pluska.sk vydavateľa News and Media Holding, a.s.

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že portál www.pluska.sk vydavateľa News and Media Holding, a.s. zverejnením videa zo dňa 6. 12. 2019, ktoré zaznamenalo úmrtie človeka, s označením „exkluzívne video“ a titulkom: Exkluzívne video, z ktorého budete mať zimomriavky. Z horiacej bytovky vyskočil človek, ktoré zachytáva pád človeka z horiacej budovy porušilo Etický kódex novinára. Odporcovi vyslovuje vážne znepokojenie.


Odôvodnenie

TR SR využila svoje právo začať konanie z vlastného podnetu a preskúmať porušenie Etického kódexu novinára. TR SR rozhodla, že portál www.pluska.sk zverejnením videa dňa 6. 12. 2019 obsahujúcom zábery muža padajúceho z horiacej budovy porušil Etický kódex novinára najmä v čl. II, Základné princípy práce novinára, bod 1) „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti, “ a v čl. IV, Novinár a objekt jeho záujmu, bod 7): “Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.”

1) „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.“

V zmysle čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky 16. 12. 2019 vydavateľa vyzvala, aby sa k podnetu vyjadril.

Vyjdrenie zaslala dňa 7. 1. 2020 PhDr. I.M., šéfredaktorka Plus Jeden Deň. V odpovedi sa okrem iného uvádza:
„Reagujem na vašu výzvu o porušení Etického kódexu novinára uverejnením článku a videa z horiacej budovy v Prešove, ktoré zaznamenávalo úmrtie človeka a bolo označené ako,Exkluzívne video, z ktorého budete mať zimomriavky“. Video bolo uverejnené na portáli pluska.sk dňa 6.12 2019.,Myslíme si, že úlohou novinára je prinášať reportáže bez prikrášlenia a zamlčovania aj z miesta tragédii, samozrejme všetko v rámci etiky a zákona. V tomto prípade sme ukázali bezvýchodiskovú situáciu človeka, ktorý volil smrť medzi uhorením v byte alebo skokom z balkóna, pretože mu nikto nedokázal pomôcť. Video zachytilo z diaľky padajúcu osobu, bez možnosti ju identifikovať a rovnako nebol záber na človeka ležiaceho na zemi. Video sme o dve hodiny, na požiadanie polície, ktorá mimochodom bežne zverejňuje na svojej stránke oveľa šokujúcejšie zábery, stiahli. Osobne si však myslím, že aj na základe článkov, fotiek a videí, ktoré boli veľmi smutné a poukazovali na to, čo sa môže stať či už pre ľudskú nedbanlivosť alebo v dôsledku pochybenia kompetentných komukoľvek, sa začali organizovať zbierky, posielali sa peniaze na účet rodinám, ktoré prišli o strechu nad hlavou, pomáhali politici, ale aj bežní ľudia. Keby sme zrejme iba napísali o tom, že sa tragédia stala, bez záberov, ktoré ju nepochybne umocnili, odozva na pomoc by bola úplne iná.“

Stanovisko TR SR k odpovedi šéfredaktorky Plus1deň na výzvu Rady:

  • Pani šéfredaktorka píše:,Myslíme si, že úlohou novinára je prinášať reportáže bez prikrášlenia a zamlčovania aj z miesta tragédii, samozrejme všetko v rámci etiky a zákona.

    Práve o „rámec etiky“ v tomto prípade ide. TR SR považuje zverejnenie videa za zneužitie tragédie ľudí z horiacej bytovky, za prekročenie rámca etiky a ako nástroj na zvýšenie čítanosti média.

  • Pani šéfredaktorka ďalej uvádza: “Osobne si však myslím, že aj na základe článkov, fotiek a videí, ktoré boli veľmi smutné a poukazovali na to, čo sa môže stať či už pre ľudskú nedbanlivosť alebo v dôsledku pochybenia kompetentných komukoľvek, sa začali organizovať zbierky, posielali sa peniaze na účet rodinám, ktoré prišli o strechu nad hlavou, pomáhali politici, ale aj bežní ľudia. Keby sme zrejme iba napísali o tom, že sa tragédia stala, bez záberov, ktoré ju nepochybne umocnili, odozva na pomoc by bola úplne iná.”

Toto zdôvodnenie považuje TR SR za absolútne účelové, ktoré je veľmi pravdepodobne motivované vedomím, že médium pochybilo a hľadá účelové ospravedlnenie. Na spomínané tvrdenie nepredložilo konkrétny overiteľný dôkaz.

TR SR rozhodla, že www.pluska.sk zverejnením videa 06. 12. 2019 obsahujúcom zábery muža padajúceho z horiacej budovy s titulkom: Exkluzívne video, z ktorého budete mať zimomriavky. Z horiacej bytovky vyskočil človek, porušil Etický kódex novinára najmä v čl. II, bod 1) „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.“

Tlačová rada pri svojom rozhodovaní zobrala do úvahy aj fakt, že webstránka Pluska.sk, ako uvádza pani šéfredaktorka, stiahla zo stránky predmetné video až po výslovnom požiadaní Polície SR. TR SR z uvedených dôvodov vyslovuje stránke www.pluska.sk vážne znepokojenie.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 25. februára 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia