č. k. 01/2022

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 01/2022 na zasadnutí dňa 11. 5. 2022 v konaní začatom z vlastného podnetu proti odporcovi portál Plus jeden deň prevádzkovaný News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,

rozhodla takto:


Uverejnením článku „Nadaná bežkyňa známa ako Balerínka: Netrénuje ani nepracuje, poneviera sa po osade!“ na portáli Plus jeden deň dňa 28.januára 2022 (https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/koniec-kariery-talentovanej-annamarie-balerinka-treningy-definitivne-vykaslala?) k porušeniu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 6 Etického kódexu novinára, došlo.
Rada vyslovuje nad uverejnením článku portálom Plus jeden deň vážne znepokojenie.

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky zároveň vyzýva Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, aby uverejnila výrokovú časť tohto rozhodnutia do 5 dní po jeho doručení na titulnej časti svojej webovej stránky www.tasr.sk, a to po dobu minimálne tridsať (30) kalendárnych dní.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol 29. januára 2022 doručený podnet na začatie konania o porušení Etického kódexu novinára, ku ktorému malo dôjsť konaním odporcu, ktorý uverejnil na svojom portáli článok „Nadaná bežkyňa známa ako Balerínka: Netrénuje ani nepracuje, poneviera sa po osade!“ týkajúci sa neplnoletého dievčaťa. Článok pokračoval v rozširovaní informácií viacerými slovenskými médiami, ktoré sa týkali tohto dievčaťa a obsahovali údaje o jej sexuálnom živote, jej otehotnení a otázok o tom, či uvažuje nad prerušením tehotenstva. To všetko verejne, v médiách, používajúc jej celé meno a fotografie. Autor podnetu zdôraznil, že takýto postup je neakceptovateľný, pretože tieto informácie nemá „nárok“ poznať celý svet, iba preto, že dievča pre mnohých predstavovalo určitý úspešný príbeh, ktorým snáď presvedčilo časť populácie, že si možno aj zaslúži dôstojný život. Potom to však – podľa mnohých – pokazila a všetkých sklamala. Média nemajú právo rozoberať najintímnejšie súkromné záležitosti dieťaťa, bez ohľadu na kvalitu média, pretože je nevyhnutné rešpektovať určité etické hranice, obzvlášť ak ide o zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Ďalší podnet týkajúci sa rovnakého článku bol Rade doručený dňa 30.januára 2022. Podnecovateľ v ňom zdôraznil, že článok tendenčne vypovedá o neplnoletej osobe a uplatňuje na ňu nepatričné stereotypy týkajúce sa Rómov na Slovensku a vymyká sa aj slovenskému bulvárnemu štandardu.
Rada po oboznámení sa s oboma podnetmi a samotným článkom rozhodla podľa § 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „rokovací poriadok“) začať proti odporcovi konanie.
Rada zistila, že odporca na svojom portáli dňa 28. januára 2022 uverejnil článok pod titulkom „Nadaná bežkyňa známa ako Balerínka: Netrénuje ani nepracuje, poneviera sa po osade!“
V perexe článku bolo uvedené: „Z veľkej slávy nádejnej športovkyne z osady v Moldave nad Bodvou A. H. [uvedené plné meno a priezvisko] (17), ktorá v roku 2018 vyhrala miestnu súťaž obutá v starých ošúchaných balerínkach, dnes neostalo nič. Kariéra dievčaťa, len čo sa začala, aj skončila. Napriek snahe trénera jej záujem o atletiku ustal a vystriedalo ho niečo úplne iné…“
V úvode článku bolo ďalej uvedené: „A. [uvedené plné krstné meno] sa zamilovala, opustila školu, otehotnela, medzitým sa s frajerom Sebastiánom rozišla. So športovaním pre graviditu musela na istý čas skončiť. Pomoc budúcej matke a jej rodine ponúkli rôzne organizácie, občianske združenia, cirkevná charita, ba dokonca politici… Zdalo sa, že mnohým to takto vyhovuje. Zviditeľnili sa a boli spokojní.“

Článok ďalej pod jednotlivými podtitulkami pokračoval takto:

„Veľkolepý návrat sa nekonal. Osud to však napokon zariadil ináč. Balerínka potratila. Veľkí optimisti čakali, že po nutnej pauze sa pokúsi o návrat. Nestalo sa. Spočiatku síce prichádzala na tréningy, ale len rekreačne, keďže zdravotný stav jej ešte neumožňoval naplno trénovať. „Ešte nebehá, príde len na niekoľko minút a potom odíde. Na tréning sa dostaví len vtedy, keď sa jej podarí odísť nepozorovane z domu…“ znela informácia miestnych osadníkov v septembri.Otec má záujem, dcéra nie. Oslovili sme trénera Norberta P., aký je aktuálny stav. „Koncom roka prišiel za mnou otec A. [uvedené plné krstné meno] aj s ňou, či by som ju trénoval. Súhlasil som, ale s podmienkou, že najprv musí preukázať ozajstný záujem, až potom sa uvidí. Predtým však musí doniesť potvrdenia od gynekológa, zubára a ortopéda, aby som vedel, že je v poriadku, keďže sa sťažovala na bolesť chrbtice a zubov. Odvtedy sa však neukázala. Ja ju naháňať určite nebudem. Jednak nemám na to čas a aj tým dievča ukázalo, ako jej na kariére záleží,” prízvukuje skúsený tréner, ktorý má 60 zverencov a z toho zhruba desiatku mimoriadne úspešných šampiónov, s ktorými sa momentálne pripravuje na víkendové preteky. Príde reštart?
P. poznamenal, že vôbec netuší, čo je momentálne s dievčaťom. „Ona už takmer rok netrénuje, ten výpadok sa určite podpísal na kondícii i výkonnosti, ale dal by sa dohnať. Musela by však mať záujem vrátiť sa, ja ju nechcem a ani nemôžem do ničoho nútiť, musí sa rozhodnúť sama. Okrem toho skupina bežcov – chlapcov, s ktorými v minulosti trénovala, je už niekde úplne inde, čiže nemohla by sa k ním pripojiť a oni ani nemajú o to záujem. Musel by som ju preto trénovať individuálne. Nemyslím si, že sa vráti,“ konštatuje. Plusy a mínusy. Norbert hovorí, že A. [uvedené plné krstné meno], ktorá získala titul Majsterka Slovenska, ako športovkyňa trénerovi chýba, ale ináč nie. „Boli s ňou len problémy. Spolu s manželkou sme sa jej venovali tak, akoby bola členkou našej rodiny. Neraz sme ju doslova ťahali na tréningy, keďže jej chýba pevná vôľa. Vybavoval som jej osobné doklady – občiansky preukaz, zdravotnú kartu, rodný list, ale aj vyšetrenie u obvodného či zubného lekára. Na toto som míňal vlastnú dovolenku,” spomenie to, na čo sa sťažoval už vlani. Zatajujú sa. Chceli sme hovoriť s Balerínkou, prípadne s jej rodičmi. Naše klopanie na dvere chatrče v rómskej osade na Budulovskej ostalo bez odozvy. Predpokladali sme, že nie sú doma. „Sú, ale sa zatajujú. Hanbia sa, ako dopadla ich dcéra. Boli pyšní, lebo dosahovala úspechy a bola tam, kde sa nikto od nás nedostal a ani nedostane. Mala sa dobre, pomohla sebe aj rodine, teraz nemajú nič. A. [uvedené plné krstné meno] má teraz jedinú starosť, rieši, aby sa k nej Sebastián vrátil. On však nechce. Dal sa opäť dokopy s bývalou družkou, s ktorou má dvoch synov, trojročného a ročného,” prezradili nám zápletku ako z argentínskej telenovely. Darček od poslanca. Oslovili sme aj poslanca NR SR Tomáša Tarabu (42), ktorý sa pred časom nechal počuť, že zoženie dievčaťu trénera, ak by bolo potrebné. Odmietol však hovoriť o podrobnostiach. Neskôr nám poslal textovku: „Rodine sme dali mobilný telefón pre prípad potreby a krajský predseda strany je s rodinou v kontakte a je jej k dispozícii“, znelo stanovisko Tarabu. V akom zmysle je k dispozícii, neuviedol.“

Článok bol doplnený galériou fotografií, ktorá obsahovala okrem iného viaceré fotografie A., fotografiu A. v rukách s diplomom obsahujúcim jej plné meno a priezvisko, fotografiu s medailou v ruke, fotografie z miesta jej bydliska, zo školy, zo športoviska. Článok bol doplneným i videom A. bežiacej po dráhe športoviska ako aj odkazmi na skoršie články uverejnené na portáli („Príbeh lásky mladej BEŽKYNE v BALERÍNKACH A. [uvedené plné krstné meno] sa skončil: Obrovská TRAGÉDIA“; „Bežkyňa A. [uvedené plné krstné meno] v BALERÍNKACH má talent od Boha: kto ju však ochráni pred FRAJEROM?“). Na fotografiách a videu bola rozpoznateľná tvár A. Pod článkom nasledovala výzva čitateľom: „Vyjadrite svoj názor v komentároch aj ankete: Podľa vášho názoru, má ešte význam, aby sa vrátila Belerínka k vrcholovému športu?“

Na výzvu Rady zo 4. februára 2022 doručenú odporcovi, aby sa k predmetu konania vyjadril a prípadne sám vykonal nápravu a jej vykonanie Rade oznámil, odporca v liste zo 4. marca 2022 podpísanom uviedol, že téme bežkyne z moldavskej rómskej osady sa venuje prakticky odvtedy, keď A. H., vyhrala miestnu súťaž obutá v starých ošúchaných balerínkach, pričom jej súperky pretekali v klasickej športovej obuvi. Téme sa odporca venovala v rozsahu, ako to robili ostatní. Proti medializácii nikdy nič nenamietala ani rodina dievčaťa ani škola, ktorú v tom čase ešte navštevovala. Jej príbeh sledovalo celé Slovensko. Vyjadriť sa neodmietalo ani dievča. Vždy sa tak dialo buď v triede pred triednou učiteľkou alebo pred matkou Izabelou. Autorka textu sa držala faktov, ktoré uviedli respondenti: pedagógovia, matka, dievča a tréner. Čo sa týka výzvy, adresovanej čitateľom, aby vyjadrili svoj názor a hlasovali v ankete, nie je to nič výnimočné, anketa má súvis s témou a vyjadrenia komentujúcich odporca nevie ovplyvniť, tak ako je to vo všeobecnosti v diskusných fórach na internete. Nevhodné komenty odporca zmaže. Samozrejme, že článok si po pár dňoch „žije“ vlastný život a nevracia sa k nemu už ani autor ani admin, keďže na webe pribúdajú ďalšie materiály. Autor ani odporca preto vedome, ba ani nevedome v článku neporušil Etický kódex. S A. H., jej matkou Izabelou i trénerom Norbertom P., autor bežne komunikuje, s vedením školy už nie, keďže dievča ukončilo povinnú školskú dochádzku. Nikto zo spomenutých autorovi článku nikdy ani slovom nenaznačil, že by s obsahom článku nesúhlasil alebo mal voči nemu námietky, či výhrady. Odporca je presvedčený, že článok bol napísaný v súlade s Etickým kódexom novinára.

Rada zároveň zistila, že odporca na svojom portáli uverejnený článok po doručení výzvy Rady neupravil.

Vecou sa Rada zaoberala na svojom zasadnutí 11. 5. 2022. Znova sa oboznámila s aktuálnym obsahom článku a oboznámila sa i s vyjadrením odporcu.

Podľa čl. IV ods. 1 Etického kódexu novinára „S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby. Okrem prípadu, ak dotknutá fyzická osoba sama vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo svojím konaním vzbudzuje pohoršenie, nesmie novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu podľa predchádzajúcej vety znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby.“

Podľa čl. V ods. 4 Etického kódexu novinára „Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam alebo svedkom trestných činov, nehôd alebo iných udalostí, ktoré môžu spôsobiť fyzickej osobe značný emočný stres.“

Podľa čl. V ods. 6 Etického kódexu novinára „Ak to nie je vylúčené s ohľadom na komunikáciu otázok verejného záujmu má novinár povinnosť chrániť súkromie a oprávnené záujmy osôb uvedených odsekoch 4 a 5 a nezneužívať ich dôveru.“

Rada považuje za mimoriadne významné, aby novinári pri svojej práci rešpektovali právo a súkromie osôb, ktoré sa stanú predmetom ich článkov, osobitne pokiaľ ide o deti. Táto povinnosť je súčasťou zodpovednej žurnalistiky, jej splnenie je potrebné posudzovať podľa konkrétnych okolností.

Ako vyplýva z článku odporcu, jeho obsah sa týka maloletej osoby, ktorá bola priamo v texte článku označená celým menom a priezviskom, celé jej meno a priezvisko je obsiahnuté i na pripojených fotografiách. Ďalej v samotnom texte článku bola maloletá spolu šesť krát označená svojim krstným menom a bola identifikovaná i svojou podobou, keď súčasťou článku bolo množstvo fotografií zachytávajúcich jej tvár. Odporca nevykonal žiadne opatrenia na anonymizovanie totožnosti a podoby maloletej. Ako vyplýva aj z textu článku, odporca vedel o tom, že ide o osobu maloletú, keď sám uviedol v článku aj jej vek 17 rokov.

Obsahom článku sú informácie nie len o športových úspechoch maloletej A. (najmä o tom, že získala titul Majsterka Slovenska), ale aj informácie o tom, že sa „zamilovala“, „otehotnela“, „s frajerom Sebastiánom sa rozišla“, že teraz má starosť, aby „sa k nej Sebastián vrátil. On však nechce. Dal sa opäť dokopy s bývalou družkou, s ktorou má dvoch synov, trojročného a ročného“ a navyše výslovne aj o tom, že „potratila“ a jej následnom nepriaznivom zdravotnom stave.

Niet pochybností o tom, že tieto informácie – najmä pokiaľ ide o tehotenstvo maloletej, jej citoch k otcovi počatého dieťaťa a detailoch ich rozchodu (tj o jej partnerskom živote), jej zdravotnom stave, ale najmä o ukončení tehotenstva potratom – sú informáciami, ktoré patria do intímnej sféry života a súkromia jednotlivca. Informácie tohto druhu je síce v zásade možné v médiách šíriť, avšak iba pokiaľ ide o osoby verejného záujmu a aj to iba vtedy, ak rozširovanie takýchto údajov je potrebné v záujme informovania verejnosti. Ani osoby verejného záujmu nestrácajú tým, že sa takýmito osobami stanú, právo na zachovanie tajomstva o svojom súkromí, toto ich postavenie znamená iba toľko, že hranice tajomstva ich súkromia sú zúžené.

Skupina osôb verejného záujmu je vnútorne diferencovaná, iné hranice súkromia je potrebné stanoviť pre absolútne osoby verejného záujmu – politikov, známych umelcov, ktorí sami vyhľadávajú mediálnu pozornosť – a ostatné osoby, ktoré sa osobami verejného záujmu stanú iba krátkodobo, či v dôsledku konkrétnej udalosti, bez svojho zavinenia a bez toho, aby pozornosť médií pritiahli napríklad svojim vedomým protiprávnym alebo neetickým správaním sa. Preto aj Kódex novinárskej etiky v čl. IV ods. 1 zakazuje rozširovanie informácii zo súkromia bez súhlasu dotknutej osoby okrem prípadov, keď ide o otázku verejného záujmu.

Potrebu ochrany súkromia v tomto prípade stupňuje aj vek dievčaťa, ktorého sa články týkajú. Hoci ju od dospelosti delí iba relatívne krátky čas, dospelou stále nie je. Niet pochýb o tom, že rozširovanie informácií zo súkromia dieťaťa je pre jeho budúci život výrazne potenciálne nebezpečnejšie a to najmä preto, že dieťa sa s takýmito situáciami ťažšie vyrovnáva. Práve z tohto dôvodu aj Etický kódex novinára stanovuje osobitné a prísnejšie požiadavky pre novinárov v takýchto prípadoch. Zároveň to znamená i to, že uverejnenie takýchto informácii vyžaduje ešte vyšší stupeň verejného záujmu na rozširovaní takýchto informácii.

Súhlas s rozširovaním údajov zo súkromia dieťaťa nie je novinárovi oprávnené udeliť samotné dieťa, ale iba osoba, ktorej toto právo vyplýva z právnych predpisov (zákonný zástupca). Osobitosti prístupu novinára k dieťaťu reflektuje aj čl. V ods. 5, 6 Kódexu novinárskej etiky, ktorý novinárovi ukladá ďalšie povinnosti nad rámec jeho povinností vo vzťahu k dospelým ako respondentom a ako predmetu informovania. Zároveň tieto ustanovenia ukladajú novinárovi i povinnosť so zvýšenou citlivosťou pristupovať aj k dospelým osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s médiami alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii.

V tomto prípade je zrejmé, že pokiaľ ide o túto mladú športovkyňu, dopadali na odporcu tieto požiadavky kladené na novinárov dokonca viacnásobne.

Kľúčovou otázkou, ktorú považovala Rada za nevyhnutné vyriešiť bola teda otázka, či v tejto situácii bola naplnená požiadavka verejného záujmu na rozširovaní uvedených informácii zo súkromia dieťaťa za daných okolností dostatočnej intenzity, pretože ak by naplnená nebola, v celom rozsahu uverejnených informácii zo súkromia dieťaťa by sa na ne vzťahoval zákaz ich rozširovania v zmysle čl. IV ods. 1 Etického kódexu novinára. Existenciu súhlasu zákonného zástupcu s rozširovaním týchto informácii o dieťati odporca vo svojom článku nenaznačil a vo svojich vyjadreniach ani nepreukázal. Uviedol iba to, že sa pokúsil s rodičmi, prípadne dokonca priamo s dieťaťom, zhovárať, no k rozhovoru nedošlo. Ostatne aj keby rodičia dieťaťa prípadne aj nejaké informácie novinárovi poskytli, bez ďalšieho to neznamená, že vyjadrili súhlas s ich šírením v podobe, v akej sa tak nakoniec stalo.

Rada v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch je potrebné viesť komunikáciu so zákonným zástupcom dieťaťa, no zároveň aj to, že ani informácie získané takýmto postupom nemožno bež dôsledného uváženia novinára ďalej rozširovať. Hoci možno predpokladať, že zákonný zástupca dieťaťa dbá o jeho záujmy, to neznamená, že novinár by nebol povinný aj v takejto situácii sám posudzovať, či uverejnenie informácie zo súkromia dieťaťa nie je v rozpore s jeho oprávnenými záujmami a či ich uverejnenie je namieste pri rešpektovaní povinného osobitného ohľadu na morálny a emočný vývoj dieťaťa.

Navyše iba z toho, že mladá športovkyňa v minulosti komunikovala s médiami o svojich športových úspechoch, nie je namieste usúdiť, že už len preto má skúsenosti s médiami a dokáže vo svojom veku s nimi komunikovať o ďaleko citlivejších, nepríjemnejších, či dokonca bolestných témach.

Podľa presvedčenia Rady v tomto prípade nejde o situáciu, keď by rozširovanie uvedených informácii bolo otázkou verejného záujmu dostatočnej intenzity, resp. v tomto prípade vzhľadom na okolnosti aj prípadná istá miera verejného záujmu, nemohla prevážiť záujem na ochrane súkromia dieťaťa.

Rada preto nenachádza presvedčivý dôvod, pre ktorý by malo právo verejnosti na informácie a sloboda prejavu odporcu odôvodňovať rozširovanie informácií odporcom v uvedenom rozsahu o intímnych skutočnostiach zo života jednoznačne individualizovaného 17 ročného dievčaťa.

Tento záver nemôžu vyvrátiť, ani úvahy o tom, že táto mladá športovkyňa sa už len pre svoje športové úspechy a preto, že o nich v minulosti médiá informovali, stala osobou verejného záujmu s natoľko zúženými hranicami súkromia, ktoré by dovoľovali rozširovať informácie o nej v rozsahu, v akom to urobil odporca. Mieru zúženia súkromia osoby v konkrétnom prípade je potrebné posudzovať nie len s ohľadom na to, či sa už osoba stala predmetom záujmu médií v minulosti, ale aj s ohľadom na ďalšie okolnosti – ide tu nie len o vek človeka, ale napríklad aj o to, či predmetom záujmu je osoba pre jej odsúdeniahodné konanie alebo z iných dôvodov, miera jej zavinenia na danej situácii, čas, po ktorý pútala pozornosť médií svojim konaním, ale aj povaha konania, ktoré sa stalo predmetom záujmu a jeho obsahová súvislosť s obmedzením hraníc chráneného súkromia takýchto osôb v konkrétnom prípade. Zároveň je potrebné vziať do úvahy i to, že k deťom aj ako osobám verejného záujmu, je potrebné pristupovať osobitne citlivo a s osobitnou zodpovednosťou, pretože akákoľvek ich stigmatizácia ich poznačí citeľnejšie, než osoby verejného záujmu, ktoré sú už dospelé a ich pohľad na život a hodnoty je stabilizovanejší.

Spôsob a rozsah informovania, ktorý o osude 17 ročnej športovkyne odporca zvolil, nie je žiaduci ani v záujme otvorenia diskusie o postavení ďalších dievčat v podobnej situácii, ktoré pochádzajú z marginalizovaných komunít, či žijú v hmotnom nedostatku; ostatne tomuto zámeru odporcu obsah článku ani nenasvedčuje. Uverejnenie informácii z intímneho života bolo zjavne motivované, či už snahou po senzácii, alebo snahou daného média „nezaostať“ za inými médiami, ktoré sa téme venovali v minulosti. Avšak iba to, že iné média určitú informáciu už zverejnili, neospravedlňuje jej opakovanie a ďalšie rozširovanie iba s takýmto odôvodnením, bez zohľadnenia uvedených okolností.

Vzhľadom na tieto skutočnosti dospela Rada k záveru, že postupom odporcu pri uverejnení článku k porušeniu etického kódexu čl. IV ods. 1 a čl. V ods. 4, 6 Etického kódexu novinára došlo.

Rada zároveň považuje za potrebné zvýrazniť, že postupom iných médií vo vzťahu k rovnakej téme sa zaoberala v rozhodnutí č. 6/2021 z 24. novembra 2021, v ktorom pri obsahovo obdobných publikovaných údajoch odporcami uzavrela, že ich postupom došlo k porušeniu rovnakých ustanovení kódexu. Napriek tomu, že rozhodnutie Rady vo veci č. 6/2021 je verejne prístupné na webovom sídle Rady aj s podrobným odôvodnením a teda odporca mal možnosť oboznámiť sa s ním, odporca článok uverejnil, resp. ho na portáli ponechal uverejnený.

Aj s ohľadom na túto skutočnosť Rada vyslovila nad postupom odporcu vážne znepokojenie (§ 8 ods. 7 rokovacieho poriadku).

Rada vyzýva odporcu, aby toto rozhodnutie uverejnil rovnakým spôsobom akým bol uverejnený predmetný článok (§ 10 ods. 2 rokovacieho poriadku) s tým, že údaje o maloletej v texte rozhodnutia bude anonymizovať.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10
Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 11. mája 2022

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia