Tlačové správy

77. zasadnutie TR SR dňa 12.9.2017.

Program: Ziadosť o obnovu konania 10/2014, 07/2017, novelizácia Rokovacieho poriadku a Štatútu TR SR.

Aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára

17. júna 2017 bola prijatá aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára.
Aktualizovanú verziu Etického kódexu novinára  – dôležitého nástroja Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky nájdete v časti Dokumenty. Prihlásiť sa k nemu môžete aj on-line.

Predstavujeme nové logo

Predstavujeme nové logo Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky:

76. zasadnutie TR SR

76 zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky  – dňa 01. 03. 2017.
Program: Sťažnosti 01-05/ 2017 a obnovené konanie 02/2015.

Reakcia Asociácie na ochranu novinárskej etiky a Tlačovej rady Slovenskej republiky na uznesenie parlamentného Výboru pre kultúru a médiá zo dňa 27.10.2016.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá na svojom zasadaní dňa 27.10.2016 prijal uznesenie k situácii v RTVS, v ktorom vyzval na dodržiavanie Etického kódexu novinárov, pričom v tejto súvislosti prostredníctvom svojho predsedu, poslanca NR SR Dušana Jarjabka, apeloval aj na Asociáciu na ochranu novinárskej etiky a Tlačovú radu SR.

Aj ked Asociácia na ochranu novinárskej etiky v SR (AONE) a jej výkonný orgán Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) koná výhradne na základe oficiálneho podnetu a v medziach stanov, považujeme za slušnosť odpovedať. Radi by sme predovšetkým chceli zdôrazniť, že AONE a jej výkonný orgán TR SR vždy stáli pevne na strane dodržiavania novinárskej etiky, ale aj proti snahe ovplyvňovať slobodu médií z akejkoľvek strany. Nikdy sa nebránili pomenovať skutočnosť v prípadoch kedy novinári pochybili, o čom svedči množstvo verejne dostupných príkladov. Vždy tomu však predchádzalo riadne vyšetrenie problematiky.

Pokiaľ pán poslanec Jarjabek alebo ktorýkoľvek iný občan chce podať oficiálnu žiadosť  na posúdenie porušenia alebo porušovania novinárskej etiky, môže tak kedykoľvek uskutočniť a podoprieť svoj podnet oficiálnymi publikáciami, článkami alebo príspevkami, v ktorých malo dôjsť k porušovaniu, medzi ktoré sa však nemôžu počítať nelegálne získané prepisy telefonických hovorov a iné neoveriteľné informácie z diskutabilných zdrojov.

Marian Zima
predseda Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky
Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky

75. zasadnutie TR SR

75. zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky v Dome novinárov – dňa 12.12.2016.
Program: Sťažnosti 09/2016-17/2016.

74. zasadnutie TR SR

74. zasadnutie Tlačovej Rady Slovenskej republiky dňa 29.júna 2016 v Dome novinárov, má aktuálne na programe sťažnosti : 04/2016 Mesto Prešov vs. denník Plus 1 deň, 05/2016 p. Eva Máziková vs. denník Plus 1 deň, 06/2016 Gymnázium Púchov vs. Púchovské noviny,07/2016 AK Illeš a spol. vs. Hospodárske noviny.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!