Dokumenty

Výročná správa Tlačovej rady Slovenskej republiky za rok 2016

Tlačová rada Slovenskej republiky oslávila v roku 2016 svoje 15. výročie existencie, rovnako ako jej zakladateľ Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE), ktorého je TR SR výkonným orgánom.


Etický kódex novinára

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike
– vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990 Slovenskému syndikátu novinárov a Združeniu vydavateľov periodickej tlače,
– nadväzujúc na Etický kódex novinára účinný od roka 2011,
– rešpektujúc zmeny v mediálnom prostredí,
– vnímajúc ohrozenie mravných a hodnotových štandardov novinárskej práce,
– rešpektujúc význam existencie etických pravidiel pre novinársku prácu aj pre slovenské mediálne prostredie,
prijíma Etický kódex novinára (ďalej len „Etický kódex“) na základe dohody a súhlasu Asociácie vydavateľov tlače (nástupcu Združenia vydavateľov periodickej tlače), Slovenského syndikátu novinárov a Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) (reprezentant internetových médií) ako vyjadrenie záväzných etických štandardov pre novinársku prácu.


Stanovy Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) vznikla 2. októbra 2001 z vôle zakladateľov, Slovenského syndikátu novinárov a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska podpísaním Zmluvy o súčinnosti.


Rokovací poriadok Tlačovej rady Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej TR SR) koná a prijíma ROZHODNUTIA o sťažnostiach, ktoré sa týkajú porušenia zásad novinárskej etiky stanovených ETICKÝM KÓDEXOM NOVINÁRA, prijatým snemom Slovenského syndikátu novinárov (SSN), vo všetkých tituloch periodickej tlače na Slovensku a v ich redakciách alebo vydavateľstvách.


Štatút Tlačovej rady Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej TR SR) je orgánom etickej samoregulácie Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ďalej AONE).


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!